Notă de fundamentare – participare la manifestare științifică 1

Notă de fundamentare – participare la manifestare științifică 2

Notă de fundamentare – participare la manifestare științifică 3

Notă de fundamentare – participare la stagiu de cercetare

Notă de fundamentare – pregătire doctorală

Notă de fundamentare – stagiu cotutelă

Notă de fundamentare – susținere conferințe școli doctorale

Cerere de deplasare în vederea efectuării unei mobilități externe și notă de mandat

Raport de activitate doctoranzi