În conformitate cu art.11 alin.(3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. nr.681/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 551 din data de 3 august 2011, Universitatea din București anunță organizarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, pentru mandatul 2016-2020, concurs ce va avea loc in data de 29 septembrie, la sediul Rectoratului Universității din București in Bl.M.Kogălniceanu, nr.36-46, sector 5, București.

Precizări privind organizarea concursului pentru funcția de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat

Cerere de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat

Opisul actelor aflate în dosarul candidatului, întocmit în vederea concursului pentru funcția de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat

Lista candidatilor pentru ocuparea functiei de director CSUD

Proces verbal incheiat in data de 29 septembrie 2016, asupra organizării concursului pentru funcţia de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat

Informații suplimentare
Universitatea din București
Biroul Doctorat,
E-mail: doctorat@unibuc.eu
Tel. 021.30.77.318, 021.30.77.317, 021.30.77.390