Nume
şi Prenume
conf.dr. MARINESCU Roxana - Elisabeta - CV
Universitatea la care este titularAcademia de Studii Economice din București
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu
Data şi ora02 martie 2019 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareLITERARY AND CULTURAL TEXTS IN A TRANSDISCIPLINARY FRAMEWORK: FROM POSTCOLONIAL FICTION TO INTERCULTURAL COMMUNICATION
TEXTE LITERARE ȘI CULTURALE ÎN PARADIGMĂ TRANSDISCIPLINARĂ: DE LA LITERATURA POSTCOLONIALĂ LA COMUNICAREA INTERCULTURALĂ
Comisie susținere teză de abilitareConf.dr. PERCEC Dana Andreea - Universitatea de Vest din Timișoara
C.S.I. dr. NEȚ Mariana - Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan” – Al. Rosetti
Prof.dr. DIMITRIU Rodica - Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași
Prof.dr. OLTEAN Ștefan - membru supleant - Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
CĂRĂUȘ Tamara - CV
Universitatea la care este titularInstitutului de Cercetări al Universității din București – ICUB
Domeniul
Științe Politice
Locul SusţineriiSala de consiliu, str. Plevnei nr. 59
Data şi ora14 februarie 2019 ora 15:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTOWARDS A COSMOPOLITAN POLITICAL THEORY: GROUNDS, PRACTICE, INSTITUTIONS AND DISSENT
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. Cosima RUGHINIŞ - Universitatea din București
Prof.dr. Silviu ROGOBETE - Universitatea de Vest din Timişoara
Prof.dr. Adrian MIROIU - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Prof.dr. George BONDOR - membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. VACARIU Gabriel - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Filosofie
Locul SusţineriiSala de Consiliu
a Facultăţii de Filosofie
Data şi ora14 decembrie 2018, ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareEPISTEMOLOGICALLY DIFFERENT WORLDS’ PERSPECTIVE AND ITS APPLICATIONS TO PARTICULAR SCIENCES: COGNITIVE NEUROSCIENCE AND PHYSICS
Comisie susținere teză de abilitareProf. dr. STOENESCU Constantin - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. RÂMBU Nicolae - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof.dr. ASLAM Constantin - Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
Prof.dr. CLITAN Gheorghe - membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
arhid.conf.dr. GRIGORIȚĂ Georgică - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Teologie
Locul SusţineriiSala Teodor M. Popescu a Facultăţii de Teologie Ortodoxă
Data şi ora13 decembrie 2018, ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTEOLOGIE CANONICĂ ȘI DREPT BISERICESC: ÎMPLINIRI ȘI ASPIRAȚII
Comisie susținere teză de abilitarePr. conf. dr. Vlaicu Patriciu
Pr. prof. dr. Sava Viorel
Pr. prof. dr. Rus Constantin

Membri supleanți:

Pr. prof. dr. Buchiu Ștefan
Pr. conf. dr. Erdei Miron-Ioan


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. BELDIMAN Nicușor - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Teologie
Locul Susţineriiîn Sala Teodor M. Popescu a Facultăţii de Teologie Ortodoxă
Data şi ora13 decembrie 2018, ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePREDICATORI ȘI CATEHEȚI ROMÂNI – PROPOVĂDUITORI AI EVANGHELIEI. RECEPTAREA MISIUNII LOR ÎN ACTUALITATE
Comisie susținere teză de abilitarePr. prof. dr. Gordon Vasile
Pr. prof. dr. Sava Viorel
Pr. conf. dr. Nicolae Jan

Membri supleanți:

Pr. prof. dr. Buchiu Ștefan
Pr. conf. dr. Stan Nicolae-Răzvan


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. SIN Mihaela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Fizică
Locul SusţineriiAmfiteatrul 4 al Facultăţii de Fizică
Data şi ora12 decembrie 2018, ora 14:30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareREACTION NUCLEAR DATA
Comisie susținere teză de abilitareProf. dr. JIPA Alexandru - Universitatea din București
C.S.I dr DINESCU Maria - Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației
Prof.dr. CĂTA-DANIL Gheorghe - Universitatea Politehnica din Bucureşti
C.s. I dr. UR Călin – membru supleant - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. LAZANU Ionel - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Fizică
Locul SusţineriiAmfiteatrul 4 al Facultăţii de Fizică
Data şi ora12 decembrie 2018 ora 13:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareCONTRIBUTIONS TO THE PHYSICS OF PARTICLE AND ASTROPARTICLE INTERACTIONS IN MATERIALS OF INTEREST FOR DETECTORS OPERATING IN FRONTIER CONDITIONS
Comisie susținere teză de abilitareProf. dr. JIPA Alexandru - Universitatea din București
Prof. dr. DAMIAN Grigore - Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. CĂTA-DANIL Gheorghe - Universitatea Politehnica din Bucureşti
Prof.dr. BUZATU Daniela – membru supleant - Universitatea Politehnica din Bucureşti
C.s. I dr. DINESCU Maria – membru supleant - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi RadiaţieiRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof.dr. CIOBA Mianda - Tincuţa - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala 317 a Facultății de Limbi și Literaturi Straine
Data şi ora12 decembrie 2018 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareEV MEDIU ŞI RENAŞTERE TIMPURIE ÎN SPAŢIUL HISPANIC: PERSPECTIVE DE CERCETARE
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. MIHĂILĂ Ileana - Universitatea din București
C.S.I. dr. BĂDESCU Laura - Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu” al Academiei Română
Prof.dr. BAUMGARTEN Alexander - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
Prof.dr. GOMEZ Emilio Blanco - membru supleant - Universitatea Rey Juan Carlos, Madrid
Prof.dr. FRANGA Liviu - membru supleant - Universitatea din Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
lector. dr. CAZACU Cristian-Mihai - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Matematică
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Matematică și Informatică
Data şi ora12 decembrie 2018 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareHARDY INEQUALITIES, ASYMPTOTIC AND CONTROL PROPERTIES OF EVOLUTION EQUATIONS
Propunere comisie susținere teză de abilitareConf. dr. BEREANU Cristian - Universitatea din București
Prof. dr. MICU Sorin - Universitatea din Craiova
Prof.dr. MIRONESCU Petru - Universitaté Lyon 1
C.S. I dr. PURICE Radu - membru supleant - Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. CÎRCU Viorel - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Chimie
Locul SusţineriiAmf. Ilie Murgulescu
al Facultăţii de Chimie
Data şi ora7 decembrie 2018, ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareLIQUID CRYSTALS AND IONIC LIQUID CRYSTALS METALLOMESOGENS
Propunere comisie susținere teză de abilitareAcad.Prof.dr. ANDRUH Marius - Universitatea din București
Acad.Prof.dr. SILVESTRU Cristian-Sorin - Universitatea „Babeş-Bolyai”din Cluj-Napoca
Prof.dr. PUI Aurel - Universitatea „Al.I.Cuza”din Iași
Prof.dr. BALA Camelia -membru supleant - Universitatea din Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. RADU Beatrice Mihaela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Biologie
Locul SusţineriiSala de Conferințe, Platforma PCBE a Facultății de Biologie
Data şi ora7 decembrie 2018 ora: 09:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareCONTRIBUȚII ORIGINALE ÎN DESCRIFRAREA CĂILOR DE SEMNALIZARE CELULARE ŞI MOLECULARE CU IMPLICAŢII ȊN FIZIOLOGIA ŞI FIZIOPATOLOGIA CELULELOR NEURONALE, INTERSTIŢIALE UTERINE ŞI ENDOTELIALE
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. FLONTA Maria Luisa - Universitatea din București
Prof. dr. LUCHIAN Tudor - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
C.ș. I dr. GEORGESCU Adriana - Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”, Bucureşti
Prof.dr. KOVACS Eugenia – membru supleant - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
Prof. dr. MIHĂILESCU Dan-Florin – membru supleant - Universitatea din București
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. ANDRIONI Felicia - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Petroșani
Domeniul
Sociologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Data şi ora6 decembrie 2018 ora 14:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareMODERN SOCIAL WORK AT THE CONFLUENCE OF CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. BUZDUCEA Doru - Universitatea din Bucureşti
Conf. dr. IOVU Bogdan Mihai - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Conf.dr. RUNCAN Patricia - Universitatea de Vest din Timișoara
Conf.dr. DEGI Lazlo Csaba - membru supleant - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. DURNESCU Ioan - Universitatea din București

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. COTOI Călin Nicolae - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Sociologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Data şi ora06 decembrie 2018 ora 13:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareRESEARCHES ON THE HISTORICITY OF THE SOCIAL AND THE SOCIAL SCIENCES
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. Liviu CHELCEA - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Vintilă MIHĂILESCU - SNSPA
Prof.dr. Horaţiu RUSU - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Prof.dr. Mihai PĂUNESCU - membru supleant - SNSPA
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. DURNESCU Ioan - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Asistență Socială
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Data şi ora6 decembrie 2018 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareCRITICAL SOCIAL WORK WITH FORMER PRISONERS
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. PREDA Marian Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ROTH Maria - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. RUSU Horaţiu - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
C.s. I dr. CACE Sorin - membru supleant - Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. LAZĂR Florin - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Asistență Socială
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Data şi ora6 decembrie 2018 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTHE DEVELOPMENT OF SOCIAL WORK IN ROMANIA. PERSPECTIVES ON POLICY, PROFESSION AND RESEARCH
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. PREDA Marian Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ROTH Maria - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. RUSU Horaţiu - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
C.s. I dr. CACE Sorin - membru supleant - Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. IOVU Bogdan Mihai - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Babeş–Bolyai din Cluj-Napoca
Domeniul
Asistență Socială
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Data şi ora6 decembrie 2018 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePROTECȚIA COPILULUI CA DOMENIU AL ASISTENȚEI SOCIALE LA NIVEL MICROSOCIAL
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. PREDA Marian Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ROTH Maria - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. RUSU Horaţiu - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
C.s. I dr. CACE Sorin - membru supleant - Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. RUNCAN Patricia-Luciana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea de Vest din Timişoara
Domeniul
Asistență Socială
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Data şi ora6 decembrie 2018 ora 09:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareCURRENT CHALLENGES IN SOCIALWORK IN ROMANIA
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. PREDA Marian Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ROTH Maria - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. RUSU Horaţiu - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
C.s. I dr. CACE Sorin - membru supleant - Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. HÂNCEAN Marian-Gabriel - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Sociologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Data şi ora3 decembrie 2018 ora 16:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareREȚELE SOCIALE ȘI ORGANIZAȚII
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. PREDA Marian - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. VLĂSCEANU Mihaela - S.N.S.P.A. Bucureşti
Prof.dr. RUSU Horaţiu - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Prof.dr. PĂUNESCU Mihai - membru supleant - S.N.S.P.A. Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. BUZDUCEA Doru - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Asistență Socială
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Data şi ora3 decembrie 2018 ora 15:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareSOCIAL WORK: HISTORY, RECENT DEBATES AND HIGH-RISK GROUPS
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. PREDA Marian Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ROTH Maria - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. RUSU Horaţiu - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
C.s. I dr. CACE Sorin - membru supleant - Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. GOIAN Cosmin Ştefan - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea de Vest din Timişoara
Domeniul
Asistență Socială
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Data şi ora3 decembrie 2018 ora 13:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareCOMMUNICATION, TERMINOLOGICAL AND EDUCATIONAL PURSUITS IN SOCIAL WORK
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. PREDA Marian Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ROTH Maria - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. RUSU Horaţiu - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
C.s. I dr. CACE Sorin - membru supleant - Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. ŞOITU Daniela-Tatiana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Domeniul
Asistență Socială
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Data şi ora3 decembrie 2018 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePERSOANA ÎN SOCIETATE. CONTEXTE ŞI RESURSE PENTRU DEZVOLTARE ŞI CERCETARE ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. PREDA Marian Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ROTH Maria - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. RUSU Horaţiu - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
C.s. I dr. CACE Sorin - membru supleant - Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. TOMIȚĂ Mihaela -Alida - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea de Vest din Timișoara
Domeniul
Asistență Socială
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Data şi ora3 decembrie 2018 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareNEW PERSPECTIVES ON MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL WORK
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. PREDA Marian Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ROTH Maria - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. RUSU Horaţiu - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
C.s. I dr. CACE Sorin - membru supleant - Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române
Rezumatul tezei Tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. COJOCARU Ștefan-Marian - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Domeniul
Asistență Socială
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Data şi ora03 decembrie 2018 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareAPPRECIATIVE APPROACH IN SOCIAL WORK
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. PREDA Marian Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ROTH Maria - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. RUSU Horaţiu - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
C.s. I dr. CACE Sorin - membru supleant - Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. IONESCU Radu Tudor -CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Informatică
Locul SusţineriiFacultatea de Matematică și Informatică - Sala de Consiliu
Data şi ora14 septembrie 2018 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareKNOWLEDGE TRANSFER BETWEEN COMPUTER VISION, TEXT MINING AND COMPUTATIONAL BIOLOGY: NEW CHAPTERS
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. CRISTEA Dan - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof. dr. CZIBULA Gabriela - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. ZAHARIE Daniela - Universitatea de Vest din Timişoara
Prof.dr. ŞTEFĂNESCU Alin - membru supleant - Universitatea din BucureştiRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. DUBĂLARU Oana Anca - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Litere
Data şi ora10 septembrie 2018 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTEORIA LITERARĂ ȘI PRACTICA STUDIILOR LITERARE
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. Ion Bogdan LEFTER - Universitatea din București
Prof. dr. Adriana BABEŢI - Universitatea de Vest din Timişoara
Prof.dr.Lăcrămioara PETRESCU - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof.dr. Corin BRAGA - membru supleant - Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
c.ș.I dr. GHEORGHIU Mihaela -CV
Universitatea la care este titularCentrul Internațional de Biodinamică, București
Domeniul
Biologie
Locul Susţineriiîn Sala de conferințe a Platformei PCBE a Facultăţii de Biologie
Data şi ora26 iunie 2018 ora 12
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTOOLS FOR QUANTITATIVE ASSESSMENT OF BIOINTERFACES
Comisie susținere teză de abilitareProf. dr. DINISCHIOTU Anca - Universitatea din București
Acad. prof. dr. POPESCU Octavian - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
C.s. I dr. ANTOHE Felicia - Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”, Bucureşti
C.s. I dr. DINESCU Maria – membru supleant - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Bucureşti
Prof. dr. BALAN Corneliu – membru supleant - Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. RISTOIU Violeta Paula- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Biologie
Locul SusţineriiSala de conferințe a Platformei PCBE din cadul Facultății de Biologie
Data şi ora6 iunie 2018, ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareINVESTIGATING NEW MECHANISMS OF MODULATING DORSAL ROOT GANGLIA NEURONS’ EXCITABILITY UNDER METABOLIC STRESS OR DUE TO NEURO-IMMUNE INTERACTIONS
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. FLONTA Maria Luisa - Universitatea din București
C.s. I dr. POPOV Lucia-Doina - Institutul de Biologie şi Patologie Celulară ’’Nicolae Simionescu’’, Bucureşti
Prof.dr. ZĂGREAN Leon - Universitatea de Medicină şi Farmacie ’’Carol Davila’’, Bucureşti
C.s. I dr. GEORGESCU Adriana – membru supleant - Institutul de Biologie şi Patologie Celulară ’’Nicolae Simionescu’’, Bucureşti
C.s. I dr. GHEORGHIU Eugen – membru supleant - Institutul Internaţional de Biodinamică, Bucureşti


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. VULETESCU Victor-Corneliu - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Matematică
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Matematică și Informatică
Data şi ora22 mai 2018 ora 15:30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareCONTRIBUTIONS TO LOCALLY CONFORMALLY KÄHLER GEOMETRY
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. APRODU Marian - Universitatea din București
C.s. I dr. DAVID Liana - Institutul de Matematică ’’Simion Stoilow’’ al Academiei Române
Prof.dr. MOROIANU Andrei - Université Paris-Sud, CNRS, Université Paris-Saclay
Conf.dr. VIZMAN Cornelia - membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. ENACHE Roxana Constanța -CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Tehnică de Construcții din București
Domeniul
Științe ale Educației
Locul SusţineriiSala de consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Data şi ora21 mai 2018, ora 11:30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareFORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ROMÂNESC- TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE (PROPUNEREA UNUI PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ LA NIVEL NAȚIONAL)
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. CREȚU Carmen - Universitatea Al.I. Cuza din Iași
Prof.dr. MARA Daniel - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof.dr. NEACȘU Ioan - Universitatea din București
Prof.dr. ALBULESCU Ion - membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. VLĂDOIU Grigore Marius - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Matematică
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Matematică și Informatică
Data şi ora8 mai 2018 ora 16:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareINVARIANTS OF MONOMIAL AND BINOMIAL IDEALS
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. APRODU Marian - Universitatea din București
C.s. I dr. BRÎNZĂNESCU Vasile - Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române
Prof.dr. DIMCA Alexandru - Universitatea din Nisa – Sophia Antipolis)
Prof.dr. ENE Viviana - membru supleant - Universitatea Ovidius din Constanța
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. FARAOANU Iulian - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Domeniul
Teologie
Locul SusţineriiFacultatea de Teologie Romano-Catolică, str. Gral Berthelot nr.
19, sala 35, et. III
Data şi ora26 aprilie 2017 ora 14:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareCHIPUL LUI CRISTOS OGLINDIT ÎN BISERICA DIN APOCALIPS
Propunere comisie susținere teză de abilitarePr.conf. dr. PREDA Constantin - Universitatea din București
Pr.prof. dr. TOFANĂ Stelian - Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Pr.prof. dr. MIHOC Vasile - Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Pr.prof. dr. MARTON Jozef - membru supleant - Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. RĂDULESCU Raluca-Andreea - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala GOETHE – Pitar Moș a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine
Data şi ora04 aprilie 2018 ora 10:30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareGERMANISTIK ALS KULTURWISSENSCHAFT (GERMANISTICA - ȘTIINȚĂ A CULTURII
Propunere comisie susținere teză de abilitareConf.dr. habil. FISCHER Markus Michael - Universitatea din București
Prof.dr. BOLOGH Andras - Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. BALTES-LOHR Christel - Universitatea din Luxemburg, Luxemburg
Prof.dr. PERRONE-CAPANO Lucia - membru supleant - Universitatea Salerno, ItaliaRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. DRAGOMIRESCU Adina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Faculății de Litere
Data şi ora04 aprilie 2018 ora 10:30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareGRAMATICA LIMBII ROMÂNE DIN PERSPECTIVĂ DIACRONICĂ ȘI DIALECTALĂ
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf. dr. CORNILESCU Alexandra - Universitatea din București
Prof. dr. GAFTON Alexandru - Universitatea ’’Alexandru Ioan Cuza’’ din Iaşi
Prof.dr. BÂRLEA Petre Gheorghe - Universitatea ’’Ovidius’’ din Constanța
Prof.dr. MUNTEANU Eugen - membru supleant - Universitatea ’’Alexandru Ioan Cuza’’ din Iaşi

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. GRUNBERG Laura Roxana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Sociologie
Locul Susţineriiîn Sala de Consiliu a Facultății de Sociologie și Asistență Socială
Data şi ora16 martie 2018 ora 14:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareLOOKING AT SOCIETY THROUGH GENDER LENS RESEARCH IN THE SOCIOLOGY OF GENDER
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. MIROIU Mihaela - S.N.S.P.A.
Prof.dr. MAGYARI-VINCZE Enikö - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. FRUMUȘANI Daniela Rovența - Universitatea din București
Prof.dr. BĂBAN Adriana - membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr. CIUPALĂ Alin - membru supleant - Universitatea din BucureștiRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
c.s.I .dr. URSESCU Daniel - CV
Universitatea la care este titularInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei
Domeniul
Fizică
Locul SusţineriiAmfiteatrul 4 al Facultăţii de Fizică
Data şi ora8 martie 2018 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareMULTIPLE ULTRASHORT LASER PULSES AND THEIR APPLICATIONS
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. DRAGOMAN Daniela - Universitatea din București
C.ș.I dr. DINESCU Maria - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR), București
Prof.dr. SIRGHI Lucel - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. VIZMAN Daniel - membru supleant - Universitatea de Vest din Timișoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof.dr. LAZĂR Mirela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Științe ale Comunicării
Locul SusţineriiSala 416 a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării
Data şi ora06 martie 2018 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareJOURNALISTS’ DISCOURSES, ROLES, PRACTICES AND NORMATIVE IDEALS AT A CROSSROADS OF JOURNALISTIC PARADIGMS
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. BECIU Camelia - Universitatea din București
Prof.dr. PELISSIER Nicolas - Université de Nice, Republica Franceză
Prof.dr. CLITAN Gheorghe - Universitatea de Vest,Timișoara
Prof.dr. SCHIFIRNEȚ Constantin - membru supleant - SNSPA, București

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof.dr. COMAN Simona-Margareta - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Chimie
Locul SusţineriiAmf. Ilie Murgulescu al Facultăţii de Chimie
Data şi ora2 martie 2018, ora 11.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareHETEROGENEOUS CATALYSIS - A PILLAR OF THE GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. KEMNITZ Erhard - Humboldt University of Berlin, Germania
Prof.dr. SILVESTRU Cristian-Sorin - Universitatea „Babeş-Bolyai”din Cluj-Napoca
Prof.dr. GROSU Ion - Universitatea „Babeş-Bolyai”din Cluj-Napoca
Prof.dr. BALA Camelia -membru supleant - Universitatea din Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. ION Andrei Gabriel - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora15 februarie 2018 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareROLUL DIFERENȚELOR INDIVIDUALE LA LOCUL DE MUNCĂ
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. NEDELCEA Cătălin - Universitatea din București
Prof.dr. VIRGA Delia - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. MĂRICUȚOIU Laurențiu - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. SZENTAGOTAI Aura - membru supleant - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-NapocaRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
lect.dr. PODINA Ioana Roxana (născută COCIA) - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora15 februarie 2018 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareSCIENCE DRIVEN COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY DEVELOPMENT: MECHANISMS OF CHANGE AND EFFICACY TESTING
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. NEDELCEA Cătălin - Universitatea din București
Prof.dr. VIRGA Delia - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. MĂRICUȚOIU Laurențiu - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. SZENTAGOTAI Aura - membru supleant - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-NapocaRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof.dr. POPOVICI Doru Vlad - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Științe ale Educației
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora12 februarie 2018 ora 13:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareCONTRIBUŢII LA INTERVENŢIA EDUCAŢIONAL TERAPEUTICĂ PENTRU RECUPERAREA ELEVILOR CU CES
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. IUCU Romiţă - Universitatea din București
Prof.dr. ALBULESCU Ion - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. GHERGUŢ Alois - Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi
Prof.dr. MARA Daniel – membru supleant - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof.dr. VERZA Emil – membru supleant - Universitatea din BucureștiRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. ANGHELACHE Valerica - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Dunărea de Jos Galaţi
Domeniul
Științe ale Educației
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora12 februarie 2018 ora 11:30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePERSPECTIVE DE ANALIZĂ A SCHIMBĂRII ÎN EDUCAȚIE. FUNDAMENTE TEORETICE ȘI EMPIRICE
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. IUCU Romiţă - Universitatea din București
Prof.dr. SAVA Simona - Universitatea de Vest din Timişoara
Prof.dr. ALBULESCU Ion - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. MARA Daniel - membru supleant - Universitatea „Lucian Blaga” din SibiuRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof.dr. DRULĂ Georgeta - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Științe ale Comunicării
Locul Susţineriiîn sala 416 a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării
Data şi ora12 ianuarie 2018 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePRODUCŢIE MULTIMEDIA ŞI MULTI-PLATFORMĂ
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. BECIU Camelia - Universitatea din București
Prof.dr. PELISSIER Nicolas - Université de Nice, Republica Franceză
Prof.dr. DARDALA Marian - Academia de Studii Economice din Bucureşti
Prof.dr. ABRUDAN Elena - membru supleant - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof.dr. TOTU Savu - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Domeniul
Filosofie
Locul Susţineriiîn Sala Doctorate a Facultății de Filosofie
Data şi ora29 noiembrie 2017 ora 09:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareFILOSOFIE ȘI TEOLOGIE
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. STOENESCU Constantin Mircea - Universitatea din București
Prof.dr. COZMA Carmen - Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași
Prof.dr. ASLAM Constantin - Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti,
C.p.I.dr. DOBRE Marius - membru supleant - Institutul de Filosofie al Academiei Române
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. URSUȚĂ-DĂRĂBAN Ovidiu Mircea - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Oradea
Domeniul
Drept
Locul SusţineriiSala Arhitect Petre Antonescu a Facultății de Drept
Data şi ora24 noiembrie 2017 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareDREPTUL CONTRAVENȚIONAL ȘI PROCEDURA JUDICIARĂ ÎN DREPTUL PUBLIC. ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVE
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. TOFAN Dana - Universitatea din București
Prof.dr. TRĂILESCU Anton - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. DRAGOȘ Dacian Cosmin - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Conf.dr. PODARU Ovidiu - membru supleant - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-NapocaRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. SĂRARU Cătălin Silviu - CV
Universitatea la care este titularAcademia de Studii Economice din București
Domeniul
Drept
Locul SusţineriiSala Arhitect Petre Antonescu a Facultății de Drept
Data şi ora24 noiembrie 2017 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTRADIȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN PROCESUL RACORDĂRII DREPTULUI ADMINISTRATIV ROMÂNESC LA SISTEMUL DE VALORI AL UNIUNII EUROPENE
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. TOFAN Dana - Universitatea din București
Prof.dr. TRĂILESCU Anton - Universitatea de Vest din Timoșoara
Prof.dr. DRAGOȘ Dacian Cosmin - Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca
Conf.dr. PODARU Ovidiu - membru supleant - Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof.dr. MATEI Elena - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Geografie
Locul SusţineriiSala Ion CONEA a Facultății de Geografie
Data şi ora21 noiembrie 2017 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePARADIGM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN RURAL AND URBAN COMMUNITIES OF ROMANIA. MULTIDIMENSIONAL APPROACHES FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN GEOGRAPHY
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. BĂLTEANU Dan - Institutul de Geografie al Academiei Române
Prof.dr. IANOȘ Ioan - Universitatea din București
Prof.dr. CORNELIU Iațu - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. DUMITRACHE Liliana - membru supleant - Universitatea din București
Prof.dr. POPESCU Claudia Rodica - membru supleant - Academia de Studii Economice


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. CERCLEUX Andreea-Loreta - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Geografie
Locul SusţineriiSala Ion CONEA din cadrul Facultății de Geografie
Data şi ora21 noiembrie 2017 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareNOI PROVOCĂRI ÎN GEOGRAFIA UMANĂ
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. TĂLÂNGĂ Cristian - Universitatea din București
Prof.dr. POPESCU Claudia Rodica - Academia de Studii Economice, București
Prof.dr. IAȚU Corneliu - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. POPA Nicolae - membru supleant - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. EFROS Vasile - membru supleant - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. DRĂGHICI Cristian Constantin - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Domeniul
Geografie
Locul Susţineriiîn Amfiteatrul George Vâlsan al Facultății de Geografie
Data şi ora11 noiembrie 2017 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePOLARIZED GEOGRAPHICAL AREAS - INTEGRATED ANALYSIS, STRUCTURAL DYNAMICS AND SPECIFIC MODELING TECHNIQUES
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. BRAGHINĂ Cristian - Universitatea din București
Prof.dr. IAȚU Corneliu - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Conf.dr.habil. PETRIȘOR Alexandru Ionuț - Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București
Conf.dr.habil. SÂRODOEV Igor - membru supleant - Universitatea ”Ovidius” din Constanța.
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. prof. dr. PINTILII Radu-Daniel - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Geografie
Locul Susţineriiîn Amfiteatrul George Vâlsan al Facultății de Geografie
Data şi ora11 noiembrie 2017 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareSTRUCTURAL INTEGRATED ANALYSIS OF THE EMERGENT TERRITORIAL SYSTEMS
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. IAȚU Corneliu - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. BOENGIU Sandu - Universitatea din Craiova
Prof.dr. BRAGHINĂ Cristian - Universitatea din București
Prof.dr. SURD Vasile - membru supleant - Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. BARNA Valentin - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Fizică
Locul SusţineriiIn Amfiteatru A3 al Facultății de Fizică
Data şi ora10 noiembrie 2017 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareSMALL SCALE CONDENSED MATTER SYSTEMS FOR MOULDING THE FLOW OF LIGHT
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. ANTOHE Ștefan - Universitatea din București
Prof.dr. POP Aurel - Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca
C.ș.I dr. DINESCU Maria - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR), București
Prof.dr. IACOMI Felicia - membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IașiRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. PESTROIU David - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Teologie
Locul SusţineriiSala Teodor M. Popescu a Facultății de Teologie Ortodoxă
Data şi ora09 noiembrie 2017, ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareCONTEXTUALIZAREA MISIUNII ECLEZIALE – NECESITATE ACTUALĂ PENTRU ORTODOXIA ROMÂNEASCĂ
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. BUCHIU Ștefan - Universitatea din București
Prof.dr. PETRARU Gheorghe - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. HIMCINSCHI Mihai - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Prof.dr. PAVEL Aurel - membru supleant - Universitatea „Lucian Blaga” din SibiuRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. MUREȘAN Radu Petre - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Teologie
Locul SusţineriiSala Teodor M. Popescu a Facultății de Teologie Ortodoxă
Data şi ora09 noiembrie 2017 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareMETAMORFOZE RELIGIOASE ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ. PERSPECTIVE MISIONARE ȘI ECUMENICE
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. BUCHIU Ștefan - Universitatea din București
Prof.dr. PETRARU Gheorghe - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. HIMCINSCHI Mihai - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Prof.dr. PAVEL Aurel - membru supleant - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
lect.dr. DIACONU Daniel Constantin - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Domeniul
Geografie
Locul Susţineriiîn Amfiteatrul C-tin BRĂTESCU al Facultății de Geografie
Data şi ora7 noiembrie 2017 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareINTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. GÂȘTESCU Petre - Institutul de Geografie al Academiei Române
Prof.dr. ZAHARIA Liliana - Universitatea din București
Prof.dr. ROMANESCU Gheorghe - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. BOIANGIU Sandru - membru supleant - Universitatea din Craiova
Conf.dr.habil. PEPTENATU Daniel - membru supleant - Universitatea din București
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof.dr. MARIN Simona Mioara - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Domeniul
Științe ale Educației
Locul SusţineriiSala De Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora26 octombrie 2017, ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareEVOLUȚII ALE POLITICILOR ȘI STRATEGIILOR EDUCAȚIONALE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE, AL PROIECTELOR ȘI AL FORMĂRII PERSONALULUI DIDACTIC
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. IUCU Romiță - Universitatea din București
Prof.dr. CUCOȘ Constantin - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. ALBULESCU Ion - Universitatea „Babeș-Bolyai”din Cluj Napoca
Prof.dr. GHERGUȚ Alois – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. ULRICH Cătălina – membru supleant - Universitatea din București
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. DIMA Elena Luminița - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Drept
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Drept
Data şi ora31 octombrie 2017 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareMODERNIZAREA LEGISLAȚIEI MUNCII ȘI A SECURITĂȚII SOCIALE ÎN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. ATHANASIU Alexandru - Universitatea din București
Prof.dr. DIMITRIU Raluca - Academia de Studii Economice, București
Prof.dr. VOLONCIU Magda - Universitatea „Titu Maiorescu” din București
Prof.dr. ȚOP Dănuți Cristin - membru supleant - Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. CAZAN Ana Maria - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Transilvania din Brașov
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora05 octombrie 2017 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareFACTORI PSIHOLOGICI AI ADAPTĂRII ACADEMICE
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. MITROFAN Nicolae - Universitatea din București
Prof.dr. BOZA Mihaela - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. MACSINGA Irina - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. DOBREAN Anca - membru supleant - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. ILIE D. Marian - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea de Vest din Timișoara
Domeniul
Științe ale Educației
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora7 septembrie 2017 ora 13:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareFormarea personalului didactic: contribuții științifice și dovezi empirice în sprijinul activităților de foramre
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. POTOLEA Dan - Universitatea din București
Prof.dr. CREȚU Carmen - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. BOCOȘ-BINȚINȚAN Mușata-Dacia - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. ȘOITU Laurențiu - membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. CISMAȘ Suzana-Carmen - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
Domeniul
Științe ale Educației
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora7 septembrie 2017 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareMODERN EDUCATION FOR ENTREPRENEURSHIP AND LEADERSHIP
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. POTOLEA Dan - Universitatea din București
Prof.dr. CUCOȘ Constantin - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. ALBULESCU Ion - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. STAN Cristian - membru supleant - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. AURESCU Bogdan Lucian - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Drept
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Drept
Data şi ora14 septembrie 2017 ora 14:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareINTERACȚIUNEA ÎNTRE TEORIA ȘI PRACTICA DREPTULUI INTERNAȚIONAL – INSTRUMENT ESENȚIAL PENTRU REALIZAREA INTERESELOR DE POLITICĂ EXTERNĂ ALE ROMÂNIEI
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. DEACONU Ștefan - Universitatea din București
Prof.dr. GUȚAN Bianca-Andrada - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof.dr. CONSTANTIN Valentin - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. DRAGOȘ Dacian - membru supleant - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. FISCHER Markus Michael - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala Goethe a Facultății de Limbi și Literaturi Germanice, Universitatea din București
Data şi ora26 iulie 2017, ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. habil. ZAHARIA Mihaela - Universitatea din București
Prof.dr. PUCHIANU Carmen Elisabeth - Universitatea „Transilvania” din Brașov
Prof.dr. BOLOGH Andras - Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. RINGLER-PASCU Eleonora - membru supleant - Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. BĂLUȚĂ Ionela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Științe Politice
Locul SusţineriiSala Negulescu a Facultății de Științe Politice (str. Spiru Haret, nr. 8), Universitatea din București
Data şi ora17 iulie 2017 ora 14:30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePOTENȚIALUL COGNITIV AL CONCEPTULUI DE GEN ÎN ȘTIINȚELE POLITICE
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. RUGHINIȘ Cosima - Universitatea din București
Prof.dr. MIROIU Mihaela - Școala Națională de Științe Politice și Administrative, București
Conf.dr. MIȘCOIU Sergiu - Universitarea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. ȚĂRANU Andrei - membru supleant - Școala Națională de Științe Politice și Administrative, București
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. ALEXANDRESCU Raluca-Ioana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Științe Politice
Locul SusţineriiSala Negulescu din cadrul Facultății de Științe Politice (str. Spiru Haret, nr.8), Universitatea din București
Data şi ora17 iulie 2017 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePERSPECTIVE ASUPRA MODELULUI POLITIC ROMÂNESC ÎN MODERNITATE
Propunere comisie susținere teză de abilitareConf.dr. MIȘCOIU- Sergiu Universitarea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. ȚĂRANU Andrei - Școala Națională de Științe Politice și Administrative, București
Prof.dr. STANOMIR Ioan - Universitatea din București
Prof.dr. SIGMIREAN Cornel - membru supleant - Universitarea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
MOȘOIU Nicolae-Viorel - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Domeniul
Teologie
Locul SusţineriiSala Dumitru Popescu a Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București
Data şi ora17 iulie 2017, ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTEOLOGIE DOGMATICĂ ÎN AMBIANȚA ECLESIALĂ
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. BUCHIU Ștefan - Universitatea din București
Prof.dr. BEL Valer - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. POPA Gheorghe - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. IOJA Cristinel - membru supleant - Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. IVAN Ruxandra - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Științe Politice
Locul SusţineriiSala Negulescu din cadrul Facultății de Științe Politice (str. Spiru Haret, nr. 8), Universitatea din București
Data şi ora17 iulie 2017 ora 09:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTHE STATE AS ACTOR IN WORLD POLITICS: FROM FOREIGN POLICY ANALYSIS TO POLITICAL THEORY
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. BARBU Daniel - Universitatea din București
Conf.dr. MIȘCOIU Sergiu - Universitarea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Conf.dr. ȘTEFANACHI Bogdan - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. SHAFIR Michael - membru supleant - Universitarea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof.dr. ISVORAN Adriana-Vetuța - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea de Vest din Timișoara
Domeniul
Biologie
Locul SusţineriiIn Sala de Conferințe a Platformei PCBE din cadrul Facultății de Biologie
Data şi ora13 iulie 2017 ora 15:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareCONTRIBUȚII LA DOMENIUL BIOLOGIEI COMPUTAȚIONALE
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. MIHĂILESCU Dan-Florin - Universitatea din București
Prof.dr. GANEA Constanța - Universitatea de Medicină și Farmacia „Carol Davila”, București
C.ș.I dr. ANTOHE Felicia - Institutul de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”, București
Prof.dr. AVRAM Speranța – membru supleant - Universitatea din București
Prof.dr. NEAGU Adrian – membru supleant - Universitatea de Medicină și Farmacia „Victor Babeș”, Timișoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. PÂNIȘOARĂ Georgeta - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Științe ale Educației
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora12 iulie 2017 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareDeterminante motivaționale în dezvoltarea personală și profesională
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. CUCOȘ Constantin - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. BOCOȘ-BINȚINȚAN Mușata-Dacia - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. VRĂSMAȘ Ecaterina - Universitatea din București
Prof.dr. ȘOITU Laurențiu - membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
c.s. I dr. BARBU Ana Maria - CV
Universitatea la care este titularInstitutul de Lingvistică "Iorgu Iordan- Al. Rosetti" al Academiei Române
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Litere
Data şi ora11 iulie 2017 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareLINGVISTICĂ TEORETICĂ – LINGVISTICĂ COMPUTAȚIONALĂ ȘI APLICATĂ
Propunere comisie susținere teză de abilitareProf.dr. ZAFIU Rodica - Universitatea din Bucureşti
Prof.dr. GAFTON Alexandru - Universitatea „Al I. Cuza” din Iași
Prof.dr. TOMESCU Domnița - Universitatea „Ovidius” din Constanța
Prof.dr. OLTEAN Ștefan – membru supleant - Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. BARTOȘ Emil - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Teologie
Locul SusţineriiFacultatea de Teologie Romano Catolică, str. General Berthelot, nr.19, parter, Sala Doctorate
Data şi ora10 iulie 2017, ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTEME TEOLOGIE PRIORITARE IN DIALOGUL INTERCONFESIONAL
Propunere comisie susținere teză de abilitarePr.Prof.dr. DANCĂ Wilhelm - Universitatea din București
Pr.Prof.dr. ILOAIE Ștefan - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Pr.Prof.dr. PETRARU Gheorghe - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Pr.Prof.dr. MARTON Iosif - membru supleant - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
lect.dr. SÂRBU Emanuel-Adrian - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Teologie
Locul SusţineriiFacultatea de Teologie Romano-Catolică, str. General Berthelot, nr.19, parter, sala de doctorate
Data şi ora10 iulie 2017, ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePROVOCĂRI CONTEMPORANE ALE SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI. UN RĂSPUNS CREȘTIN
Propunere comisie susținere teză de abilitarePr.Prof.dr. DANCĂ Wilhelm - Universitatea din București
Pr.Prof.dr. ILOAIE Ștefan - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Pr.Prof.dr. PETRARU Gheorghe - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Pr.Prof.dr. MARTON Iosif - membru supleant - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
IONESCU Arleen Nerissa- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala British Studies (Sediul Pitar Moș)
Data şi ora26 mai 2017 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareFROM LITERATURE TO CRITICAL THEORY
Propunere ComisieProf.dr. IRIMIA Mihaela - Universitatea din Bucureşti
Prof.dr. CALLUS Ivan - University of Malta
Conf. habil.dr. MESAROȘ Claudiu- Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. SURDULESCU Radu-membru supleant - Universitatea din București
Conf.univ. dr. hab. SĂFTOIU Răzvan -membru supleant- Universitatea Transilvania din Brașov
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. CUCU-CIUHAN Geanina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Pitești
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București
Data şi ora12 mai 2017 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareRESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF CONTEMPORARY EXPERIENTIAL-HUMANISTIC PSYCHOTHERAPY
Propunerea comisiei de abilitareProf.dr. MITROFAN Nicolae - Universitatea din Bucureşti
Prof.dr. DAFINOIU Ion - Universitatea Al.I. Cuza din Iași
Prof.dr. SZENTAGOTAI Aurora - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Prof.dr. MINULESCU Mihaela - membru supleant - Universitatea de Vest din Timișoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
POPESCU Raluca Andreea (IROFTI) CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Sociologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Sociologie și Asistență Socială
Data şi ora12 mai 2017 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareFAMILIE, CALITATEA VIEŢII ŞI POLITICI SOCIALE ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ
O PERSPECTIVĂ INTEGRATIVĂ
Comisie susținere teză abilitareProf.dr. COJOCARU Ștefan - Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi
C.S.I .dr. CACE Sorin - I.C.C.V. Aacdemia Română
Prof.dr. HATOS Adrian - Universitatea din Oradea
Prof.dr. MĂRGINEAN Ioan –membru supleant - I.C.C.V. Aacdemia Română

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
ROTĂRESCU Violeta Ștefania CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala 7 a Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București
Data şi ora12 mai 2017 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareCERCETĂRI EMPIRICE PRIVIND MEMORIA AUTOBIOGRAFICĂ ȘI TULBURĂRILE DE PERSONALITATE
Propunere ComisieProf.dr. VERZA Emil - Universitatea din Bucureşti
Prof.dr. GAVRELIUC Alin - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. RUSU Alina - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. DAFINOIU Ion –membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
Conf. dr. HRISTEA Florentina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Informatică
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Matematică și Informatică
Data şi ora12 mai 2017 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareWORD SENSE DISAMBIGUATION WITH APPLICATION IN INFORMATION RETRIEVAL
Comisie susținere teza de abilitareAcad.dr. TUFIȘ Dan - Academia Română
Prof.dr. CRISTEA Dan - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. CZIBULA Gabriela - Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. DINU Liviu - membru supleant - Universitatea din București
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
BUNAIAȘU Claudiu Marian- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Craiova
Domeniul
Științe ale Educației
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora11 mai 2017, ora 12:30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareDIRECȚII ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A CURRICULUMULUI EDUCAȚIONAL, DIN PERSPECTIVA ORIENTĂRILOR POSTMODERNE ÎN EDUCAȚIE
Comisie susținere teză abilitareProf.dr. POTOLEA Dan - Universitatea din Bucureşti
Prof.dr. CHIȘ Vasile - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. MARA Daniel - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof.dr. ȘOITU Laurențiu –membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof.dr. TIMOFTE Claudia - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Matematică
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Matematică și Informatică
Data şi ora11 mai 2017 ora 16:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareHOMOGENIZATION RESULTS FOR HETEROGENEOUS MEDIA
Comisie susținere teză de abilitareC.ș. I dr. BADEA Lori - Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române
C.ș. I .dr. MARINOSCHI Gabriela - Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc – Caius Iacob” al Academiei Române
Prof.dr. ȚIGOIU Sanda - Universitatea din București
C.ș.I dr. PAȘA Gelu - membru supleant - Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. BRICIU Cornel Traian- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Drept
Locul SusţineriiSala de Consiliu a facultății de Drept
Data şi ora09 mai 2017 ora 14:30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareREFORMĂ ȘI CONTINUITATE ÎN PROCESUL CIVIL
Comisie susținere teza de abilitareProf.dr. POP Liviu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. LEȘ Ioan Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof.dr. BOROI Gabriel Universitatea „Nicolae Titulescu” din București
Prof.dr. MOARCĂȘ Claudia-Ana - membru supleant Universitatea din București
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. BARBORICĂ Andrei - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Fizică
Locul SusţineriiAmfitetrul 4 al Facultății de Fizică
Data şi ora5 mai 2017 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareA SYSTEM NEUROSCIENCE PERSPECTIVE ON BRAIN NETWORKS
Comisie susținere teza de abilitareProf.dr. ANTOHE Ștefan - Universitatea din București
Prof.dr. POP Aurel - Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca
C.ș.I dr. DINESCU Maria - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR), București
Prof.dr. IACOMI Felicia - membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
Conf. dr. Ianovici Nicoleta Florica - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea de Vest din Timișoara
Domeniul
Biologie
Locul SusţineriiSala de Conferințe a Platformei PCBE din cadrul Facultății de Biologie
Data şi ora05 mai 2017 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareMETODE DE MONITORIZARE A PLANTELOR PENTRU EVALUAREA CALITĂȚII HABITATULUI URBAN
Comisie susținere teza de abilitareProf.dr. ȘESAN Tatiana - Universitatea din București
Prof.dr. TĂNASE Cătălin - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. ZAMFIRACHE Maria-Magdalena - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. LAZĂR Veronica - membru supleant - Universitatea din București
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. CETERCHI Rodica - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Informatică
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Matematică și Informatică
Data şi ora28 aprilie 2017 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareNON-CLASSICAL MODELS:PSEUDO-HOOPS AND APPLICATIONS OF P SYSTEMS
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. GEORGESCU George - Universitatea din Bucureşti
Acad. dr. Gheorghe PĂUN -Academia Română
Prof. dr. LUCANU Dore l- Universitatea Al.I. Cuza din Iași
Prof.dr. CIOBANU Gabriel - membru supleant-Universitatea Al.I. Cuza din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. BUZEA Carmen - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Transilvania din Brașov
Domeniul
Sociologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Sociologie
Data şi ora24 aprilie 2017 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareMUNCA ȘI MOTIVAȚIA MUNCII ÎN CONTEXT CULTURAL ROMÂNESC
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. PREDA Marian - Universitatea din București
Prof.dr. CHIRIBUCĂ Dan - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca
Prof.dr. HATOS Adrian - Universitatea din Oradea
Prof.dr. RUSU Horațiu – membru supleant - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. DINU Tudor Augustin Valeriu- CV
Universitatea la care este titularUniversitatead din Bucureşti
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine
Data şi ora24 aprilie 2017 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareFILOLOGIA NEOGREACĂ ÎN SLUJBA CUNOAȘTERII CULTURII ROMÂNE MEDIEVALE ȘI MODERNE
Comisie susținere teza de abilitareProf.dr. BECHET Florica - Universitatea din București
Prof.dr. BÂRLEA Gheorghe Petre - Universitatea „Ovidius” din Constanța
Conf.dr.habil. BAUMGARTEN Alexander - Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. MUNTEANU Eugen - membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
Prof.dr. FRANGA Liviu- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine
Data şi ora24 aprilie 2017 ora 9:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareANTICHITATEA CA VIITOR. O PAGINĂ DE ISTORIE A FILOLOGIEI CLASICE ROMÂNEȘTI CONTEMPORANE
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. BARNEA Alexandru - Universitatea din Bucureşti
Prof.dr. BÂRLEA Petre Gheorghe - Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Prof.dr. DIACONU Mircea - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Prof.dr. BRAGA Corin – membru supleant - Universitatea „Babeș-Bolyai” – din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. AXINCIUC Madeea Larisa - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine
Data şi ora22 aprilie 2017 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTEXTE ŞI TRADIŢII: ÎNTRE LIMBAJ ŞI METALIMBAJ PENTRU O HERMENEUTICĂ CREATOARE
Comisie susținere teza de abilitareProf.dr. GÎRBEA Cătălina - Universitatea din Bucureşti
Prof.dr. MUNTEANU Eugen - Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași
Conf. habil.dr. BAUMGARTEN Alexander - Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca
Prof.dr. CHIRILĂ Ioan – membru supleant - Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof. dr. STAICU Mihai Laurențiu - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
Domeniul
Filosofie
Locul SusţineriiSala Doctorate a Facultății de Filosofie
Data şi ora20 aprilie 2017, ora 16
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareINCURSIUNI TEORETICE IN PROBLEME ALE FILOSOFIEI CONTEMPORANE
Comisie susținere teză de abilitareProf.dr. MUREȘAN Valentin - Universitatea din București
Prof.dr. MIROIU Adrian - Școala Națională de Științe Politice și Administrative, București
Prof.dr. AIFTINCĂ Marian - Academia Română
Prof.dr. CLITAN Gheorghe - membru supleant - Universitatea de Vest din Timișoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. POPA Alexandru- CV
Universitatea la care este titularUniversitatead din Bucureşti
Domeniul
Informatică
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Matematică și Informatică
Data şi ora24 martie 2017 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareALGORITHMS FOR COMPUTATIONALLY HARD PROBLEMS
Comisie susținere teză abilitareConf.dr. abilitat ISTRATE Gabriel - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. PĂUN Andrei - Universitatea din București
Prof.dr. TIPLEA Ferucio - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. CIOBANU Gabriel - membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
VERZA Emilian Florin- CV
Universitatea la care este titularUniversitatead din Bucureşti
Domeniul
Ştiinţe ale Educaţiei
Locul SusţineriiFacultattea de Psihologie și Știintele Educației
Data şi ora10 februarie 2017 ora 12.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareSTADIALIZARE ŞI MODERNISM ÎN STUDIUL PSIHOLOGIEI COPILULUI ŞI A METODOLOGIEI DE INTERVENŢIE PSIHO-RECUPERATIVĂ A COPIILOR CU DIFICULTĂŢI DE DEZVOLTARE
Comisie susținere teză abilitare1. Prof.dr. IUCU Romiţă - Universitatea de Vest din Timişoara
2. Prof.dr. MINULESCU Mihaela - Universitatea de Vest din Timişoara
3. Prof.dr. UNGUREANU Dorel –membru supleant - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
BUNACIU Otniel Ioan- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Teologie
Locul SusţineriiFacultatea de Teologie Romano-Catolică, str. Gral Berthlot, nr.19, parter, sala de doctorate
Data şi ora07 februarie 2017, ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareIMPORTANTA TEOLOGIEI LUI KARL BARTH PENTRU O REFLECTIE TEOLOGICA ASUPRA RELATIEI DINTRE BISERICA SI SOCIETATE
Comisie susținere teza abilitarePr. prof.dr. Wilhelm DANCĂ - Universitatea din București;
Prof. dr. Mihai HIMCINSCHI - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;
Conf.dr. Gelu CĂLINA - Universitatea din Craiova;
Prof. dr. Gheorghe PETRARU - Universitatea "Al.I. Cuza" din Iași;
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof.dr. CSUTAK Ortansa Elisabeta- CV
Universitatea la care este titularUniversitatead din Bucureşti
Domeniul
Biologie
Locul SusţineriiAmfiteatrul Brandză, Facultatea de Biologie, Aleea Portocalelor, nr. 3 (Grădina Botanică)
Data şi ora03 februarie 2017, ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareSTUDII INOVATIVE DE GENETICĂ, TAXONOMIE ŞI METABOLOMICĂ LA DROJDII DE IMPORTANŢĂ TEORETICĂ, BIOTEHNOLOGICĂ ŞI INDUSTRIALĂ
Comisie susținere teza de abilitareProf.dr. COSTACHE Marieta - Universitatea din București
Prof.dr. JURCOANE Ștefana - Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
C.Ș.I dr. ANTON Gabriela - Institutul de Virusologie Ștefan S. Nicolau, București, Academia Română
Prof.dr. CORNEA Petruța-Călina - membru supleant - Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf. dr. LEUȘTEAN Ioana Gabriela- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Informatică
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea din București
Data şi ora27 ianuarie 2017 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTOPICS IN MANY-VALUED LOGICS (Cercetări în logica multivalentă)
Comisie susținre teza abilitare1.Prof.dr. LUCANU Dorel - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2.Prof.dr. SOFRONIE-STOKKERMANS Viorica - Universität Koblenz-Landau, Koblenz, Germany
3.Prof.dr. ȘTEFĂNESCU Gheorghe - Universitatea din București
4.Prof.dr. CIOBANU Gabriel - membru supleant -Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
IOJĂ Ioan-Cristian - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Geografie
Locul Susţineriiîn amfiteatrul George VÂLSAN
Data şi ora25 ianuarie 2017 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareMULTICRITERIA ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL CONFLICTS (Evaluarea multicriterială în geografia mediului)
Propunere Comisie1.Acad.dr. BĂLTEANU Dan - Institutul de Geografie al Academiei Române
2.Prof.dr. IANOȘ Ioan - Universitatea din București
3.Prof.dr. PETREA Dănuț- Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
4.Prof.dr. BOENGIU Sandu - membru supleant-Universitatea din Craiova
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
ŞTEFĂNESCU Alin - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Informatică
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Matematică și Informatică
Data şi ora20 ianuarie 2017, ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareFORMAL METHODS FOR SOFTWARE TESTING, VERI CATION AND SYNTHESIS
Comisie susținere teză abilitareProf.dr. BĂDICĂ Costin - Universitatea din Craiova
Prof.dr. LUCIAN Dorel - Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi
Prof.dr. SLUŞANSCHI Emil - Universitatea Politehnică Bucureşti
Prof.dr. PÂRV Brazil – membru supleant - Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
BALICA Ecaterina Georgeta- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Sociologie
Locul Susţineriila sediul Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala din Schitu Magureanu 9
Data şi ora12 ianuarie 2017 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareOMORUL SI OMORUL-SINUCIDERE IN ROMANIA. INCIDENȚĂ, FACTORI DE RISC ȘI REPREZENTĂRI MEDIA
Comisie susținere teza de abilitare1. Prof.dr. GAVRILUȚĂ Nicu - Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Prof.dr. MĂRGINEAN Ioan - Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română
3. Conf.dr. ȚĂRANU Andrei - Scoala Națională de Științe Politice și Administrative, București
4. Prof.dr. CHIRIBUCĂ Dan - membru supleant Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
conf.dr. POPESCU Ionel- CV
Universitatea la care este titularUniversitatead din Bucureşti
Domeniul
Matematică
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Matematică și Informatică
Data şi ora05 ianuarie 2017, ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareASPECTS OF CLASSICAL AND FREE PROBABILITY
Comisie susținere teza abilitareProf.dr. TUDOR Ciprian – Universitatea Paris I, Franța;
Prof.dr. VARGA György Csaba – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;
C.s.I habil.dr. MOROIANU Sergiu – Institutul de Matematică al Academiei Române
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
STĂNCULESCU Elena - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora23 noiembrie 2016 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePERSPECTIVE MODERNE ÎN PSIHOLOGIA POZITIVĂ ŞI EDUCAŢIONALĂ
Propunere Comisie1.Prof.dr. VERZA Emil - Universitatea din Bucureşti
2.Prof.dr. PREDA Vasile - Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca
3.Prof.dr. MUNTEAN Anca - Universitatea de Vest din Timişoara;
4.Prof.dr. GAVRELIUC Alin - membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
ULRICH Cătălina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Ştiinţe ale Educaţiei
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora22 noiembrie 2016 ora 12:30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareDIMENSIUNEA COLABORATIVĂ A ÎNVĂŢĂRII ÎN ŞCOALĂ: ÎNVĂŢAREA PRIN PROIECT
Propunere Comisie1. Prof.dr. IUCU Romiţă - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. CREŢU Carmen - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
3. Prof.dr. MIROIU Adrian - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
4. Prof.dr. BOCOŞ- BINŢINŢAN Muşata –membru supleant - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
NEDELCU Anca - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Ştiinţe ale Educaţiei
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora22 noiembrie 2016 ora 11:30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareREFLEXITATE ÎN EDUCAŢIE: DE LA PEDAGOGIA DIVERSITĂŢII LA PEDAGOGIA RESPONSABILITĂŢII
Propunere Comisie1. Prof.dr. IUCU Romiţă - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. CREŢU Carmen - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
3. Prof.dr. MIROIU Adrian - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
4. Prof.dr. BOCOŞ- BINŢINŢAN Muşata –membru supleant - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
CIOLAN Lucian Ion - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Ştiinţe ale Educaţiei
Locul Susţinerii22 noiembrie 2016
Data şi oraSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareDE LA CURRICULUM LA POLITICI EDUCAŢIONALE: ÎNVĂŢARE, DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI IMPACT INSTITUŢIONAL
Propunere Comisie1. Prof.dr. POTOLEA Dan - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. CREŢU Carmen - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
3. Prof.dr. MIROIU Adrian - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
4. Prof.dr. BOCOŞ- BINŢINŢAN Muşata –membru supleant - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
NEDELCEA Cătălin - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației


Data şi ora21 noiembrie 2016 ora 12:30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareEVALUARE ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ ÎN DOMENIUL CLINIC
Propunere Comisie1.Prof.dr. ILIESCU Dragoş- Universitatea din Bucureşti
2.Prof.dr. DAFINOIU Ion - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
3.Prof.dr. TICU Constantin - Universitatea "Al.I.Cuza" din Iaşi
4.Prof.dr. GAVRELIUC Alin - membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
AVRAM Eugen - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora21 noiembrie 2016 ora 11:30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTENDINŢE ACTUALE ÎN PSIHOLOGIA SĂNĂTĂŢII - ABORDĂRI ENVIRONMENTALE, ORGANIZAŢIONALE ŞI CLINICE
Propunere Comisie1.Prof.dr. ILIESCU Dragoş- Universitatea din Bucureşti
2.Prof.dr. DAFINOIU Ion - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
3.Prof.dr. TICU Constantin - Universitatea "Al.I.Cuza" din Iaşi
4.Prof.dr. GAVRELIUC Alin - membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
GIOSAN Cezar - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiCentrul de management al Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora21 noiembrie 2016 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTULBURARILE ANXIOASE SI DEPRESIVE: ABORDARI CLINICE MODERNE
Propunere Comisie1.Prof.dr. ILIESCU Dragoş- Universitatea din Bucureşti
2.Prof.dr. TURLIUC Maria Nicoleta - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
3.Prof.dr. GAVRELIUC Alin - Universitatea de Vest din Timişoara
4.Prof.dr. DAFINOIU Ion - membru supleant - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
CREŢU Romeo Zeno - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiCentrul de management al Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora21 noiembrie 2016 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareALTERNATIVE ÎN EVALUAREA PERSONALITĂȚII
Propunere Comisie1.Prof.dr. ILIESCU Dragoş- Universitatea din Bucureşti
2.Prof.dr. TURLIUC Maria Nicoleta - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
3.Prof.dr. GAVRELIUC Alin - Universitatea de Vest din Timişoara
4.Prof.dr. DAFINOIU Ion - membru supleant - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
GOLU Florinda Tinella - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora21 noiembrie 2016 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePERSPECTIVE SOCIALE ÎN DINAMICA DEZVOLTĂRII UMANE
Propunere Comisie1.Prof.dr. RĂŞCANU Ruxandra - Universitatea din Bucureşti;
2.Prof.dr. DAFINOIU Ion - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
3.Prof.dr. RACU Igor - Universitatea de stat "I. Creangă" din Chişinău;
4.Prof.dr. MINULESCU Mihaela - membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara;
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
prof.dr. ȘERBAN Andreea Iren- CV
Universitatea la care este titularUniversitatead din Bucureşti
Domeniul
Biologie
Locul SusţineriiPlatforma PCBE din cadrul Facultății de Biologie
Data şi ora18.11.2016 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareIMPORTANȚA GLICĂRII, STRESULUI OXIDATIV ȘI A INFLAMAȚIEI ÎN SĂNĂTATE ȘI ALIMENTAȚIE
Propunere ComisieProf.dr. CÎMPEAN Anișoara - Universitatea din București
Prof.dr. GRĂDINARU Daniela - Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București
Prof.dr. SOCACIU Carmen - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf.dr.abilitat HRIȚCU Lucian - membru supleant - Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
MADGE Octavia-Luciana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Ştiinţe ale Comunicării
Locul Susţineriisala 416 a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării
Data şi ora17 Noiembrie 2016 ora 10.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareORGANIZAȚII CARE ÎNVAȚĂ ȘI SERVICII PERFORMANTE PENTRU UTILIZATORI: MANAGEMENTUL CUNOAȘTERII APLICAT ÎN BIBLIOTECILE UNIVERSITARE
Propunere Comisie1. Prof.dr. COMAN Mihai - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. CLITAN Gheorghe - Universitatea de Vest din Timişoara
3. Prof.dr. NOLIN Jan - University of Boras, Suedia
4. Prof.dr. BOEKHORST Albert - Membru supleant - University of Pretoria, Africa de Sud

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
UREA Ionela Roxana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Ştiinţe ale Educaţiei
Locul SusţineriiSala de consiliu a Facultăţii de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Data şi ora7 noiembrie 2016 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareDIMENSIONS OF INTERDISCIPLINARY APPROCHES IN
PSYCHOPEDAGOGY (SPECIAL EDUCATION)
Propunere Comisie1.Prof.dr. ŞOITU Laurenţiu- Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi
2.Prof.dr. GHIŞ Vasile - Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca
3.Prof.dr. NECŞU Ioan - Universitatea din Bucureşti
4.Prof.dr. CUCOŞ Constantin - membru supleant - Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
MOROIANU Cristian - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Filologie
Locul Susţineriiîn Sala de Consiliu a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din Bucureşti
Data şi ora14 octombrie 2016 ora 12.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareVOCABULARUL LIMBII ROMANE MODERNE DIN PERSPECTIVA LEXICOLOGICĂ ŞI LEXICOGRAFICĂ
Propunere Comisie1.Prof.dr. CHIVU Gheorghe - Membru corespondant al Academiei Române
2.Prof.dr. GAFTON Alexandru - Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi
3.Prof.dr. BÂRLEA Gheorghe - Universitatea „Ovidius” din Constanţa
4.Prof.dr. ZAFIU Rodica – membru supleant Universitatea din Bucureşti
5.Prof.dr. GHEORGHE Mihaela – membru supleant Universitatea „Transilvania” din Braşov
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
VERNIC Raluca Ileana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Ovidius din Constanţa
Domeniul
Matematică
Locul Susţineriiîn Sala de Consiliu a Facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii din Bucureşti
Data şi ora30 septembrie 2016 ora 10
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareON SOME DISTRIBUTIONS AND COMPUTATIONAL TECHNIQUES FOR ACTUARIAL MODELLING
Propunere Comisie1. Prof.dr. BEZNEA Lucian - Universitatea din Bucureşti
2. Prof. dr. PREDA Cristian - Universitatea din Lille, Franţa
3. Prof. dr. PASCU Mihai - Universitatea Transilvania din Braşov
4. Prof.dr. AGRATINI Octavian - Membru supleant - Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
LAZĂR Florin - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Sociologie
Locul Susţineriisala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti
Data şi ora26 septembrie 2016 ora 15.30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareBUILDING A SOCIAL WORK PERSPECTIVE IN ROMANIAN SOCIAL RESEARCH (Construirea perspectivei asistenței sociale în cercetarea socială din România)
Propunere Comisie1. Prof.dr. ROTH Maria - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj- Napoca
2. Prof.dr. PROFIROIU Marius-Constantin - Academia de Studii Economice, Bucureşti
3. Prof.dr. GAVRILUŢĂ Nicu - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
4. Prof.dr. GOIAN Cosmin – Membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
RUSU Mihai Horaţiu - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Domeniul
Sociologie
Locul Susţineriiîn sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti
Data şi ora26 septembrie 2016 ora 14.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareSCHIMBARE SOCIALĂ: SOLIDARITATE, IDENTITATE ȘI VALORI
Propunere Comisie1. Prof.dr. GAVRILUŢĂ Nicu - Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi
2. Prof.dr. PROFIROIU Marius Constantin - Academia de Studii Economice din Bucureşti
3. Prof.dr. ROTH Maria - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca
4. Conf.dr. COMŞA Mircea – (membru supleant) - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
RUJOIU Florian Octavian - CV
Universitatea la care este titularAcademia de Studii Economice din Bucureşti
Domeniul
Sociologie
Locul Susţineriisala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti
Data şi ora26 septembrie 2016 ora 12.30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareANIMALE, OAMENI ŞI SOCIETATE: INTERACŢIUNEA OM-ANIMAL. O PERSPECTIVĂ SOCIOLOGICĂ
Propunere Comisie1. Prof.dr. MIHĂILESCU Vintilă - S.N.S.P.A din Bucureşti
2. Prof.dr. GAVRILUŢĂ Nicu - Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi
3. Prof.dr. ROTH Maria - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca
4. Prof.dr. GOIAN Cosmin – Membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
RUJOIU Valentina Ioana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Sociologie
Locul SusţineriiSala de consiliu a Facultaii de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti
Data şi ora26 septembrie 2016 ora 11.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareVIOLENŢA ÎN RELAŢIA DE CUPLU: VIOLUL MARITAL
Propunere Comisie1. Prof.dr. ROTH Maria - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca
2. Prof.dr. MUNTEAN Ana - Universitatea de Vest din Timişoara
3. Prof.dr. GOIAN Cosmin - Universitatea de Vest din Timişoara
4. Prof.dr. GAVRILUŢĂ Nicu – Membru supleant - Universitatea „Al.I. Cuza” din IaşiRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
COTEA Lidia - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu din Pitar Moş
Data şi ora09 septembrie 2016 ora 11
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareENTRE TRADITION ET MODERNITE : PARADIGMES DE LA LITTERATURE FRANCAISE AU CROISEMENT DES XXE ET XXIE SIECLES
Propunere ComisieProf.dr. BECHET Florica - Universitatea din Bucureşti
Prof.dr. MONDREANU Simona - Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi
Prof.dr. STEICIUC Elena Brînduşa - Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
C.s. I.dr. OPRIŞAN Ionel – membru supleant - Institutul de Istorie şi Teorie Literare, Academia Română
Prof.dr. LUNGU-BADEA Georgiana - membru supleant - Universitatea de Vest
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
SUMEDREA Alin Gilbert - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Lucian Blaga din Sibiu
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Data şi ora14 iulie 2016 ora 13.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareO ABORDARE PSIHOLOGICO-MATEMATICĂ A CONSTRUCTULUI ȘI MECANISMULUI PSIHIC TENSIONAL
Propunere Comisie1. Prof.dr. NICOLA Grigore - Academia Română
2. Prof.dr. SECELEAN Nicolae Adrian - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
3. Prof.dr. KREITLER Shulamith - Tel Aviv University Israel
4. Prof.dr. MINULESCU Mihaela - (membru supleant) - Universitatea de Vest din Timişoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
MARA Daniel - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Domeniul
Ştiinţe ale Educaţiei
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Data şi ora30 iunie 2016 ora 13.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareEducaţia incluzivă din România în context european şi internaţional
Propunere Comisie1. Prof.dr. VRĂSMAŞ Ecaterina - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. CUCOŞ Constantin - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
3. Prof.dr. OPRE Adrian - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
4. Prof.dr. ŞOITU Laurenţiu – Membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IaşiRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
COCORADĂ Elena - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea "Transilvania" din Braşov
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Data şi ora29 iunie 2016 ora 13.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareDINAMICA INDIVIDUALĂ ŞI PSIHOSOCIALĂ A ÎNVĂŢĂRII ACADEMICE LA ADOLESCENŢI ŞI ADULŢI
Propunere Comisie1. Prof.dr. ANIŢEI Mihai - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. FRENAY Mariane - Universitatea Catolică din Louvaine-la-Neuve, Belgia
3. Prof.dr. CONSTANTIN Ana - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
4. Prof.dr. SAVA Florin-Alin - Membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
NICULESCU Rodica Mariana Loredana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Transilvania din Braşov
Domeniul
Ştiinţe ale Educaţiei
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Data şi ora28 iunie 2016 ora 12
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareProfesionistul educației în fața provocărilor de ieri, de azi și de mâine
Propunere Comisie1. Prof.dr. NEACŞU Ioan Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. CREŢU Carmen Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
3. Prof.dr. BOCOŞ-BINŢINŢAN Muşata-Dacia Universitatea „Babeş-Babeş” din Cluj-Napoca
4. Prof.dr. ŞOITU Laurenţin - membru supleant Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
MILCU Marius Eleodor - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Lucian Blaga din Sibiu
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Data şi ora27 iunie 2016 ora 12.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareDINAMICA GRUPURILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR ÎNTRE TENSIUNE ȘI ECHILIBRU: OPORTUNITĂȚI DE EVALUARE ȘI INTERVENȚIE. IMPLICAȚII ASUPRA PERFORMANȚEI ȘI CALITĂȚII VIEȚII
Propunere Comisie1. Prof.dr. ANIŢEI Mihai - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. MINULESCU Mihaela - Universitatea de Vest din Timişoara
3. Prof.dr. NICOLA Grigore - Academia Română
4. Prof.dr. KREITLER Shulamith - (membru supleant) - Tel Aviv University Israel
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Franceză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
RUS Mihaela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Ovidius din Constanţa
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Data şi ora27 iunie 2016 ora 9.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTHE DEVELOPMENT OF THE FIELD STUDIES IN WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
Propunere Comisie1. Prof.dr. ANIŢEI Mihai - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. MINULESCU Mihaela - Universitatea de Vest din Timişoara
3. Prof.dr. NICOLA Grigore - Academia Română
4. Prof.dr. STEVENS Michael - (membru supleant) - Universitatea Illinois -USA
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
ŞANDRU Daniel Mihai - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Creştină Dimitrie Cantemir din Bucureşti
Domeniul
Drept
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Drept
Data şi ora17 iunie 2016 ora 11.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareINTERESUL NAŢIONAL AL CUNOAŞTERII DREPTULUI UNIUNII EUROPENE. APLICAREA ŞI INTERPRETAREA DREPTULUI UNIUNII EUROPENE DE CĂTRE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA. ESTE CAZUL ROMÂNESC APARTE?
Propunere ComisieProf.dr. DRAGOŞ Dacian - Universitatea „Babeş Bolyai”din Cluj-Napoca
Prof.dr. CIUCĂ Valerius - Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi
Prof.dr. CONSTANTIN Valentin - Universitatea de Vest din Timişoara
Prof.dr. TĂNĂSESCU Simina – membru supleant - Universitatea din Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
TÎRZIMAN Elena - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Litere
Data şi ora15 iunie 2016 ora 15.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePATRIMONIUL DOCUMENTAR CULTURAL ŞI ŞTIINŢIFIC - CREARE, PRELUCRARE, CONSERVARE ŞI VALORIFICARE
Propunere Comisie1. Prof.dr. REGNEALĂ Mircea- Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. REPANOVICI Angela - Universitatea "Transivania" din Braşov
3. Prof.dr. DOBRIN Cosmin - Academia de Studii Economice
4. Prof.dr. POPA Ion - Membru supleant - Academia de Studii Economice
5. Prof.dr. LEFTER Ion Bogdan - Membru supleant - Universitatea din Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
ENACHE Ionel - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI - Facultatea de Litere
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Litere
Data şi ora15 iunie 2016 ora 13.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareECONOMIA STRUCTURILOR INFODOCUMENTARE IN ERA DIGITALĂ
Propunere Comisie1. Prof.dr. REGNEALĂ Mircea- Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. REPANOVICI Angela - Universitatea "Transivania" din Braşov
3. Prof.dr. DOBRIN Cosmin - Academia de Studii Economice
4. Prof.dr. POPA Ion - Membru supleant - Academia de Studii Economice
5. Prof.dr. LEFTER Ion Bogdan - Membru supleant - Universitatea din Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
MARIN Ileana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Washington, Seattle, Statele Unite ale Americii
Domeniul
Studii Culturale
Locul SusţineriiSala de Consiliu, sediul Şcolii Doctorale"Spaţiu,Imagine,Text,Teritoriu" din str. Mihail Moxa, nr.5
Data şi ora20 mai 2016 ora 14.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareDe la literatura comparată la studiul imaginii – de la studiile textuale la interdisciplinaritate
Propunere Comisie1. Prof.dr. ALEXANDRESCU Sorin - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. CIUGUREANU Carmen-Adina - Universitatea „Ovidius” din Constanţa
3. Prof.dr. MODIANO Raimonda - Universitatea Washington, Seattle, Statele Unite ale
Americii
4. Prof.dr. MORAR Vasile - Membru supleant- Universitatea din Bucureşti
5. C.ş.I dr. ROTIROTI Giovanni Raimondo - Membru supleant - Universitatea de Studii
din Napoli „L’Orientale”, ItaliaRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
CIMPOIAŞU Vily Marius - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Craiova
Domeniul
Biologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu , Platforma PCBE a Facultăţii de Biologie
Data şi ora12 mai 2016 ora 12
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareAsymmetric Features and Status of Prebiotic Order required for Origin of Life
Propunere Comisie1. C.s.I dr. GHEORGHIU Eugen - Universitatea din Bucureşti
2. Acad.dr. POPOV Doina - Institutul de Biologie şi Patologie Celulară
3. Prof.dr. MIXICH Francisc - Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
4. Prof.dr. GANEA Constanţa– Membru supleant - Universitatea de Medicină şi Farmacie din CraiovaRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
DEACĂ Valeriu Mircea - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti - Facultatea de Litere
Domeniul
Studii Culturale
Locul SusţineriiSala de Consiliu, sediul Şcolii Doctorale"Spaţiu Imagine, Text, Teritoriu" din str. Mihail Moxa, nr.5
Data şi ora6 mai 2016 ora 11
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareAplicaţii ale abordării cognitive asupra discursului audiovizual şi asupra pedagogiei cinematografice
Propunere Comisie1. Prof.dr. MORAR Vasile - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. NASTA Domnica - Universitatea Liberă din Bruxelles, Belgia
3. Prof.dr.PLATON Alexandru Florin - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
4. Prof.dr. ALEXANDRESCU Sorin - Membru supleant- Universitatea din Bucureşti
5. Cs. II habil.dr. EPPEL Ioan Marius- Membru supleant - Universitatea din Bucureşti


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
SOLCAN Şarolta - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti - Facultatea de Istorie
Domeniul
Istorie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Istorie
Data şi ora22 aprilie 2016 ora 10
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareSITUAŢIA DEMOGRAFICĂ DIN ŢĂRILE ROMÂNE LA SFARŞITUL EVULUI MEDIU
Propunere Comisie1. Prof.dr. LUKACS Antal - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. BOLOVAN Ioan - Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca
3. Prof.dr. NICOARĂ Toader - Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj Napoca
4. C.S.I dr. CĂZAN Ileana - Membru supleant - Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" din Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
DOBRESCU Caius - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti - Facultatea de Litere
Domeniul
Studii Culturale
Locul SusţineriiSala de Consiliu, sediul Şcolii Doctorale "Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu" din str. Mihail Moxa nr.5
Data şi ora21 aprilie 2016 ora 18.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePluralitatea pluralismului. Discurs, mentalitate şi imaginar social în literatură şi arte
Propunere Comisie1. Prof.dr. VLAD Laurenţiu - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. MORARU Christian - University of North Carolina, U.S.A.
3. Prof.dr. BABEŢI Adriana - Universitatea de Vest din Timişoara
4. Prof.dr. ALEXANDRESCU Sorin - Membru supleant- Universitatea din Bucureşti
5. Prof.dr. PLATON Alexandru-Florin - Membru supleant - Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi
6. Prof.dr. MATEI Sorin-Adam – Membru supleant - Purdue University, U.S.A.
7. Prof.dr. CESEREANU Ruxandra – Membru supleant - Universitatea „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
JDERU Gabriel - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Domeniul
Sociologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Data şi ora14 aprilie 2016 ora 13
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareMoto-mobility, Body and Society A Sociological Approach
Propunere Comisie1. Prof.dr. GAVRILUŢĂ Nicu - Universitatea "Al.I. Cuza"din Iaşi
2. Prof.dr. REISZ Robert - Universitatea de Vest din Timişoara
3. Prof.dr.PROFIROIU Marius Constantin - Academia de Studii Economice din Bucureşti
4. Prof.dr. CULIC Irina - Membru supleant - Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
LAMBRU Mihaela - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Domeniul
Sociologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Data şi ora14 aprilie 2016 ora 12
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareFrom Third Sector to Social Economy: A Research Agenda
Propunere Comisie1. Prof.dr. GAVRILUŢĂ Nicu - Universitatea „Al. I. Cuza” - Iaşi
2. Prof.dr. REISZ Robert - Universitatea de Vest din Timişoara
3. Prof.dr. PROFIROIU Marius Constantin - Academia de Studii Economice
4. Prof.dr. CULIC Irina - Membru supleant - Universitatea „Babeş Bolyai” - Cluj Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
MARINESCU VALENTINA - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Domeniul
Sociologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Data şi ora14 aprilie 2016 ora 11
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareSociology of communication: Comparative approaches and global perspectives
Propunere Comisie1. Prof.dr. GAVRILUŢĂ Nicu - Universitatea "Al.I. Cuza"din Iaşi
2. Prof.dr. REISZ Robert - Universitatea de Vest din Timişoara
3. Prof.dr.PROFIROIU Marius Constantin - Academia de Studii Economice din Bucureşti
4. Prof.dr. CULIC Irina - Membru supleant - Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
ŞTIUCĂ Narcisa Alexandra - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti - Facultatea de Litere
Domeniul
Studii Culturale
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Istorie
Data şi ora08 aprilie 2016 ora 10
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePERSPECTIVE ÎN ABORDAREA ACTUALĂ A DINAMICII CULTURII POPULARE DIN ROMÂNIA
Propunere Comisie1. Prof.dr. HEDEŞAN Otilia - Universitatea de Vest din Timişoara
2. Prof.dr. NICOARĂ Toader - Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj Napoca
3. Prof.dr. BUTTITTA Ignazio - Universitatea degli Studi di Palermo, Italia
4. Prof.dr. MURGESCU Mirela - Universitatea din Bucureşti
5. Prof.dr. PANAITE Viorel - Membru supleant - Universitatea din Bucureşti


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
SÎRODOEV Igor - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea "Ovidius" din Constanţa
Domeniul
Geografie
Locul SusţineriiCentrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale
Data şi ora08 aprilie 2016
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareRăspunsul structurilor spaţiale la fluctuaţiile interne şi perturbaţiile din mediul extern
Propunere Comisie1. Acad.dr. BĂLTEANU Dan - Institutul de Geografie al Academiei Române
2. Prof.dr. PETREA Dănuţ - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Prof.dr. BRAGHINĂ Cristian - Universitatea din Bucureşti
4. Prof.dr. ILIEŞ Alexandru – Membru supleant - Universitatea din Oradea
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
AGORE Ana Loredana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Matematică
Locul SusţineriiSala de Consiliu din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti
Data şi ora05 aprilie 2016 ora 10
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareExtending structures
Propunere Comisie1. Prof.dr. MĂRCUŞ Andrei - Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj Napoca
2. Conf.dr. BREAZ Simion - Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj Napoca
3. CS III dr. BURCIU Sebastian - Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române
4. Conf.dr. BULACU Daniel - Membru supleant -Universitatea din Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
TOHĂNEANU Cecilia - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti - Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
Domeniul
Ştiinţe ale Comunicării
Locul SusţineriiSala 416 a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
Data şi ora31 martie 2016 ora 12
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePERSPECTIVE FILOSOFICE NECONVEŢIONALE ASUPRA ŞTIINŢELOR SOCIALE ŞI UMANISTE
Propunere Comisie1. Prof.dr. COMAN Mihai - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. CLITAN Gheorghe - Universitatea de Vest din Timişoara
3. Prof.dr. MIROIU Adrian - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti
4. Prof.dr. BIRIŞ Ioan - Membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
NEVACI Manuela - CV
Universitatea la care este titularINSTITUTUL DE LINGVISTICĂ "IORGU IORDAN - AL.ROSETTI " AL ACADEMIEI ROMÂNE
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiUNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Sala de Consiliu din cadrul Facultăţii de Litere,
Data şi ora26 martie 2016 ora 11
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareDIALECTOLOGIE ROMÂNĂ NORD- ŞI SUD-DUNĂREANĂ. GEOGRAFIE LINGVISTICĂ EUROPEANĂ.
Propunere Comisie1. Prof.dr. ZAFIU Rodica- Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. BÎRLEA Petre Gheorghe - Universitatea Ovidius din Constanţa
3. Prof.dr. FRĂŢILĂ Vasile - Universitatea de Vest din Timişoara
4. Prof.dr. STAN Camelia - Membru supleant - Universitatea din Bucureşti
5. Prof.dr. TURCULEŢ Adrian - Membru supleant - Universitatea "Al.I.Cuza"
din Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
COSTA Ioana Miranda - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI - Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine
Data şi ora25 martie 2016 ora 14
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareFilologia clasică – de la indo-europenistică la secolul al XVIII-lea românesc şi tendinţele din prezent
Propunere Comisie1. Prof.dr. CHIVU Gheorghe - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. BÂRLEA Petre Gheorghe - Universitatea "Ovidius" din Constanţa
3. Conf. habil.dr. BAUMGARTEN Alexander - Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
4. Prof.dr. MUNTEANU Eugen - Membru supleant - Universitatea „Al. I. Cuza” - Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
MOLDOVEANU Ioan - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI - Facultatea de Teologie Ortodoxă
Domeniul
Teologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu (Biblioteca) a Facultății de Teologie Ortodoxă
Data şi ora9 martie 2016 ora 10
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareContribuții la câteva teme din istoria bisericii ortodoxe române
Propunere Comisie1. Prof.dr. CHIFĂR Nicolae - Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu
2. Prof.dr. SĂSĂUJAN Mihail - Universitatea din Bucureşti
3. Prof.dr.DOBRIN Cosmin - Academia de Studii Economice din Bucureşti
4. Prof.dr. BRUSANOVSHI Paul - Membru supleant - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
5. Prof.dr. VICOVAN Ioan - Membru supleant - Universitatea " Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
MÜLLER Florin- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie
Domeniul
Istorie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Istorie
Data şi ora26 februarie 2016 ora 11.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareIDEOLOGIE, TOTALITARISM ȘI RADICALISM POLITIC ÎN ROMÂNIA SECOLULUI XX-DIRECȚII DE CERCETARE-PROIECTE DE VIITOR
Propunere Comisie1. Prof.dr. RETEGAN Mihai - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. HEINEN Armin - RWTH, Aachen, Germania
3. Prof.dr. ONIŞORU Gheorhe - Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
4. Prof.dr. HLIHOR Constantin - membru supleant -Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
DANCĂ Wilhelml - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI - Facultattea de Teologie Romano Catolică
Domeniul
Teologie
Locul SusţineriiFacultatea de Teologie Romano-Catolică
în Aula Sf. Ambroziu
Data şi ora29 ianuarie 2016 ora 10
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTeologia are nevoie de filosofie? Contribuţii la înţelegerea conceptului de teologie fundamentală.
Propunere Comisie1. Prof.dr. ROBU Ioan - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. MARTON Jozsef - Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
3. Prof.dr.CHIFĂR Nicolae - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
4. Prof.dr. ZAMFIR Korinna - Membru supleant - Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
HERLO Dorin Nicuşor Augustin- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Facultatea de Ştiinţele Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială
Domeniul
Ştiinte ale Educaţiei
Locul SusţineriiFacultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Data şi ora15 ianuarie 2016 ora 12
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareFROM TRANSMISSIVE LEARNING TOWARDS TRANSFORMATIVE LEARNING
Propunere Comisie1. Prof.dr. ŞOITU Laurenţiu - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
2. Prof.dr. CUCOŞ Constantin - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
3. Prof.dr. NEACŞU Ioan - Universitatea din Bucureşti
4. Prof.dr. UNGUREANU Dorel - membru supleant- Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj Npaoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română şi Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
IOJĂ Ioan-Cristian - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Geografie
Locul Susţinerii
Data şi ora
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareMULTICRITERIA ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL CONFLICTS (Evaluarea multicriterială în geografia mediului)
Propunere Comisie1.Acad.dr. BĂLTEANU Dan - Institutul de Geografie al Academiei Române
2.Prof.dr. IANOȘ Ioan - Universitatea din București
3.Prof.dr. PETREA Dănuț- Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
4.Prof.dr. BOENGIU Sandu - membru supleant-Universitatea din Craiova
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
ULRICH Cătălina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Ştiinţe ale Educaţiei
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora22 noiembrie 2016 ora 12:30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareDIMENSIUNEA COLABORATIVĂ A ÎNVĂŢĂRII ÎN ŞCOALĂ: ÎNVĂŢAREA PRIN PROIECT
Propunere Comisie1. Prof.dr. IUCU Romiţă - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. CREŢU Carmen - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
3. Prof.dr. MIROIU Adrian - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
4. Prof.dr. BOCOŞ- BINŢINŢAN Muşata –membru supleant - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
NEDELCU Anca - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Ştiinţe ale Educaţiei
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora22 noiembrie 2016 ora 11:30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareREFLEXITATE ÎN EDUCAŢIE: DE LA PEDAGOGIA DIVERSITĂŢII LA PEDAGOGIA RESPONSABILITĂŢII
Propunere Comisie1. Prof.dr. IUCU Romiţă - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. CREŢU Carmen - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
3. Prof.dr. MIROIU Adrian - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
4. Prof.dr. BOCOŞ- BINŢINŢAN Muşata –membru supleant - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
CIOLAN Lucian Ion - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Ştiinţe ale Educaţiei
Locul Susţinerii22 noiembrie 2016
Data şi oraSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareDE LA CURRICULUM LA POLITICI EDUCAŢIONALE: ÎNVĂŢARE, DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI IMPACT INSTITUŢIONAL
Propunere Comisie1. Prof.dr. POTOLEA Dan - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. CREŢU Carmen - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
3. Prof.dr. MIROIU Adrian - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
4. Prof.dr. BOCOŞ- BINŢINŢAN Muşata –membru supleant - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
GOLU Florinda Tinella - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora21 noiembrie 2016 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePERSPECTIVE SOCIALE ÎN DINAMICA DEZVOLTĂRII UMANE
Propunere Comisie1.Prof.dr. RĂŞCANU Ruxandra - Universitatea din Bucureşti;
2.Prof.dr. DAFINOIU Ion - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
3.Prof.dr. RACU Igor - Universitatea de stat "I. Creangă" din Chişinău;
4.Prof.dr. MINULESCU Mihaela - membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara;
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
STĂNCULESCU Elena - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora23 noiembrie 2016 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePERSPECTIVE MODERNE ÎN PSIHOLOGIA POZITIVĂ ŞI EDUCAŢIONALĂ
Propunere Comisie1.Prof.dr. VERZA Emil - Universitatea din Bucureşti
2.Prof.dr. PREDA Vasile - Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca
3.Prof.dr. MUNTEAN Anca - Universitatea de Vest din Timişoara;
4.Prof.dr. GAVRELIUC Alin - membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
UREA Ionela Roxana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Ştiinţe ale Educaţiei
Locul SusţineriiSala de consiliu a Facultăţii de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Data şi ora7 noiembrie 2016 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareDIMENSIONS OF INTERDISCIPLINARY APPROCHES IN
PSYCHOPEDAGOGY (SPECIAL EDUCATION)
Propunere Comisie1.Prof.dr. ŞOITU Laurenţiu- Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi
2.Prof.dr. GHIŞ Vasile - Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca
3.Prof.dr. NECŞU Ioan - Universitatea din Bucureşti
4.Prof.dr. CUCOŞ Constantin - membru supleant - Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
NEDELCEA Cătălin - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației


Data şi ora21 noiembrie 2016 ora 12:30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareEVALUARE ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ ÎN DOMENIUL CLINIC
Propunere Comisie1.Prof.dr. ILIESCU Dragoş- Universitatea din Bucureşti
2.Prof.dr. DAFINOIU Ion - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
3.Prof.dr. TICU Constantin - Universitatea "Al.I.Cuza" din Iaşi
4.Prof.dr. GAVRELIUC Alin - membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
AVRAM Eugen - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora21 noiembrie 2016 ora 11:30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTENDINŢE ACTUALE ÎN PSIHOLOGIA SĂNĂTĂŢII - ABORDĂRI ENVIRONMENTALE, ORGANIZAŢIONALE ŞI CLINICE
Propunere Comisie1.Prof.dr. ILIESCU Dragoş- Universitatea din Bucureşti
2.Prof.dr. DAFINOIU Ion - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
3.Prof.dr. TICU Constantin - Universitatea "Al.I.Cuza" din Iaşi
4.Prof.dr. GAVRELIUC Alin - membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
CREŢU Romeo Zeno - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiCentrul de management al Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora21 noiembrie 2016 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareALTERNATIVE ÎN EVALUAREA PERSONALITĂȚII
Propunere Comisie1.Prof.dr. ILIESCU Dragoş- Universitatea din Bucureşti
2.Prof.dr. TURLIUC Maria Nicoleta - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
3.Prof.dr. GAVRELIUC Alin - Universitatea de Vest din Timişoara
4.Prof.dr. DAFINOIU Ion - membru supleant - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
GIOSAN Cezar - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiCentrul de management al Facultății de Psihologie și Științele Educației
Data şi ora21 noiembrie 2016 ora 12:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTULBURARILE ANXIOASE SI DEPRESIVE: ABORDARI CLINICE MODERNE
Propunere Comisie1.Prof.dr. ILIESCU Dragoş- Universitatea din Bucureşti
2.Prof.dr. TURLIUC Maria Nicoleta - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
3.Prof.dr. GAVRELIUC Alin - Universitatea de Vest din Timişoara
4.Prof.dr. DAFINOIU Ion - membru supleant - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
STAN Emil - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Domeniul
Ştiinţe ale Educaţiei
Locul Susţinerii
Data şi ora
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePROBLEMA AUTORITĂŢII ÎN EDUCAŢIE
Propunere Comisie1.Prof.dr. ŞOITU Laurenţiu - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
2.Prof.dr. CUCOŞ Constantin - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
3.Prof.dr. POTOLEA Dan - Universitatea din Bucureşti
4.Prof.dr. UNGUREANU Dorel - membru supleant - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
ŞTEFĂNESCU Alin - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Informatică
Locul Susţinerii
Data şi ora
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareFORMAL METHODS FOR SOFTWARE TESTING, VERI CATION AND SYNTHESIS
Propunere ComisieProf.dr. BĂDICĂ Costin - Universitatea din Craiova
Prof.dr. LUCIAN Dorel - Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi
Prof.dr. SLUŞANSCHI Emil - Universitatea Politehnică Bucureşti
Prof.dr. PÂRV Brazil – membru supleant - Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
MADGE Octavia-Luciana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Ştiinţe ale Comunicării
Locul Susţineriisala 416 a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării
Data şi ora17 Noiembrie 2016 ora 10.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareORGANIZAȚII CARE ÎNVAȚĂ ȘI SERVICII PERFORMANTE PENTRU UTILIZATORI: MANAGEMENTUL CUNOAȘTERII APLICAT ÎN BIBLIOTECILE UNIVERSITARE
Propunere Comisie1. Prof.dr. COMAN Mihai - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. CLITAN Gheorghe - Universitatea de Vest din Timişoara
3. Prof.dr. NOLIN Jan - University of Boras, Suedia
4. Prof.dr. BOEKHORST Albert - Membru supleant - University of Pretoria, Africa de Sud

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
ALBU Gabriel - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea "Petrol-Gaze" dinPloieşti
Domeniul
Ştiinţe ale Educaţiei
Locul Susţinerii
Data şi ora
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareO ABORDARE UMANISTĂ A EDUCAŢIEI
Propunere Comisie1. Prof.dr. ŞOITU Laurenţiu- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
2. Prof.dr. CUCOŞ Constantin - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
3. Prof.dr. Neacşu Ioan - Universitatea din Bucureşti
4. Prof.dr. UNGUREANU Dorel - Membru supleant - Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
CLINCIU Aurel Ion - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Transilvania din Braşov - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Data şi ora29 iunie 2016 ora 10.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareABORDĂRI PSIHOMETRICE ÎN DOMENIILE EDUCAŢIONAL, VOCAŢIONAL ŞI CLINIC
Propunere Comisie1. Prof.dr. ANIŢEI Mihai - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. MINULESCU Mihaela - Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca
3. Prof.dr. NICOLA Grigore - Academia Română
4. Prof.dr. GOLU Mihai - Membru supleant - Universitatea din Bucureşti
5. Prof.dr. FRENAY Mariane – Membru supleant - Universitatea Catolică din Louvain-la - Neuve, Belgia
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
CHRAIF Mihaela- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Data şi ora22 octombrie 2015 ora 10
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareDEVELOPING LABORATORY AND FIELD STUDIES IN EXPERIMENTAL, WORK AND TRANSPORTATION PSYCHOLOGY
Propunere Comisie1. Prof.dr. ANIŢEI Mihai - Universitatea din Bucureşti
2. Prof.dr. MITCHELL Peter - Universitatea din Nottingham, Marea Britanie
3. Prof.dr. MULLER Matthias - Universitatea din Leipzig, Germania
4. Prof.dr. MINULESCU Mihaela - membru supleant Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
PAVALACHE-ILIE Mariela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Data şi ora13 noiembrie 2015 ora 13
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareDezvoltare profesională în contextului spaţiului organizaţional şi al spaţiului civic
Propunere Comisie1.Prof.dr. ANIŢEI Mihai - Universitatea din Bucureşti
2.Prof.dr. BOGATHY Zoltan - Universitatea de Vest din Timişoara, Şcoala Doctorală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
3.Prof.dr. RIOUX Liliane - Universite Paris-Quest Nanterre La Defense, Departamentul de Psihologie, Franţa
4.Prof.dr. MINULESCU Mihaela - membru supleant - Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleza
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
LUCA Marcela-Rodica - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Data şi ora13 noiembrie 2015 ora 11
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareSucces în carieră prin socializare organizaţională, dezvoltarea angajabilităţii şi antreprenoriat
Propunere Comisie1.Prof.dr. ANIŢEI Mihai - Universitatea din Bucureşti
2.Prof.dr. BOGATHY Zoltan -Universitatea de Vest din Timişoara, Şcoala Doctorală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
3.Prof.dr. RIOUX Liliane Universite Paris-Quest Nanterre La Defense, Departamentul de Psihologie, Franţa
4.Prof.dr. MINULESCU Mihaela - membru supleant- Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleza
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
CMECIU Camelia - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti - Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
Domeniul
Ştiinţe ale comunicării
Locul Susţineriiîn Sala 416 a Facultăţii de Jurnalism și Științele Comunicării
Data şi ora23 Noiembrie 2015, ora 10.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareStrategii ale legitimării în relații publice. Reprezentări ale organizației și percepții ale publicului
Propunere ComisieProf.dr. COMAN Mihai - Universitatea din Bucureşti
Prof.dr. CLITAN Gheorghe - Universitatea de Vest din Timişoara
Prof.dr. CODOBAN Aurel - Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca
Conf.dr. BALABAN Delia (membru supleant) - Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
RADU Raluca Nicoleta - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Ştiinţe ale comunicării
Locul Susţineriiîn Sala 416 a Facultăţii de Jurnalism și Științele Comunicării
Data şi ora3 Decembrie 2015, ora 11.00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareRegulation and self-regulation in cultural industries (Reglementare şi autoreglementare în industriile culturale)
Propunere ComisieProf.dr. COMAN Mihai - Universitatea din Bucureşti
Prof.dr. GHEORGHIU Mihai-Dinu - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof.dr. RUSS-MOHL Stephan - Universita della Svizzera italiana, Elveţia
Prof.dr. CLITAN Gheorghe - membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
IANCU Gheorghe - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Drept
Locul Susţinerii
Data şi ora
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareEVOLUŢIA UNOR DREPTURI FUNDAMENTALE ÎN CONTEXTUL SOCIAL ACTUAL
Propunere ComisieProf.dr. VEDINAŞ Verginia - Universitatea din Bucureşti
Prof.dr. MOROIANU-ZLĂTESCU Irina - Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative, Bucureşti
Prof.dr. IONESCU Cristian - Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti
Prof.dr. BĂDESCU Mihai - membru supleant Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
DÎNCĂ Lucian - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Teologie
Locul Susţinerii
Data şi ora
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareSTUDIUL PATRISTIC ȘI IMPORTANȚA PĂRINȚILOR BISERICII ÎN STUDIILE TEOLOGICE ASTĂZI
Propunere ComisieProf.dr. DANCĂ Wilhelm - Universitatea din Bucureşti
Prof.dr. ZAMFIR Korinna - Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca
Prof.dr. PETRARU Gheorghe - Univeritatea „Al.I. Cuza” din Iaşi
Prof.dr. MARTON Józef - membru supleant - Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
STOENESCU Constantin - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Filosofie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii din Bucureşti
Data şi ora13 noiembrie 2015 ora 12
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareSINGLETONES AND MULTIPLES IN ANALYTIC PHILOSOPHY
Propunere ComisieProf. Dr. Nelu BĂNŞOIU, Universitatea din București
Prof. Dr. Marin AIFTINCA, Institutul de Filosofie al Academiei Române
Prof. Dr. Ioan DUR, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Prof. Dr. Vasile MORAR (membru supleant), Universitatea din Bucureşti

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
CERNICA Viorel - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Filosofie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie din Cadrul Universităţii din Bucureşti
Data şi ora13 noiembrie 2015 ora 10
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareHISTORY OF PHILOSOPHY, PHENOMENOLOGY OF JUDGMENT, HERMENEUTICS OF CULTURE: CONCEPTS, METHODOLOGIES, APPLICATIONS
Propunere ComisieProf. Dr. Nelu BĂNŞOIU, Universitatea din București
Prof. Dr. Marin AIFTINCA, Institutul de Filosofie al Academiei Române
Prof. Dr. Ioan DUR, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Prof. Dr. Vasile MORAR (membru supleant), Universitatea din Bucureşti

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
POP Mihaela Alexandra - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Filosofie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii din Bucureşti
Data şi ora13 noiembrie 2015 ora 11
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareESTETICĂ, FILOSOFIA ARTEI, FILOSOFIA IMAGINARULUI, FILOSOFIA CULTURII -
CONCEPTE, TEORII, APLICAŢII
Propunere ComisieProf. Dr. Alexandru BOBOC, Universitatea din București
Prof. Dr. Marin AIFTINCA, Institutul de Filosofie al Academiei Române
Prof. Dr. Ioan DUR, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Prof. Dr. Vasile MORAR (membru supleant), Universitatea din Bucureşti

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
ROTARU Petre - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Craiova
Domeniul
Fizică
Locul SusţineriiFacultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti
Data şi ora10 septembrie 2015 ora 10
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePROPRIETĂŢI FIZICE ŞI FUNCŢIONALE ALE MATERIALELOR
Propunere ComisieProf. Dr. Ştefan ANTOHE, Universitatea din București
Prof. Dr. Felicia IACOMI, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Prof. Dr. Aurel POP, Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj Napoca

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
NEAGU Mariana
Universitatea la care este titularUniversitatea "Dunărea de Jos"din Galaţi
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine (sediul str. Pitar Moș, nr. 7-13) a Universitatii din Bucuresti
Data şi ora23 iulie 2015, ora 13
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareComparative Cognitive Semantics: Perspectives from English and Romanian
Componenţa ComisieiProf. Dr. Alexandra Cornilescu, Universitatea din București
Prof. Dr. Ștefan Oltean, Universitatea "Babeș Bolyai" din Cluj
Conf. Dr. Silvia Florea, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română

Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
MINCĂ Bogdan
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Filosofie
Locul SusţineriiAmfiteatrul "Constantin Rădulescu Motru" din Cadrul Facultăţii de Filosofie
Data şi ora18 iunie 2015, ora 10
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare-
Componenţa ComisieiProf. dr. DANCĂ Wilhelm - Universitatea din Bucureşti;
Prof.dr. BAUMGARTEN Alexander - Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj Napoca;
Prof. dr. IVO DE GENNARO - Libera Universita di Bolzano, Italia;

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română

Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
SAVA Simona
Universitatea la care este titularUniversitatea de Vest din Timişoara
Domeniul
Ştiinţe ale Educaţiei
Locul SusţineriiCentrul de management din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Data şi ora16 iunie 2015, ora 12.30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareMODALITĂȚI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN EDUCAȚIA ADULŢILOR
Componenţa ComisieiProf. dr. ŞOITU Laurenţiu - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi;
Prof.dr. CUCOŞ Constantin - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi;
Prof. dr. Neacşu Ioan - Universitatea din Bucureşti;
Prof. dr. NEGREŢ Ion - Universitatea din Bucureşti;
Prof. dr. MANOLESCU Marin - Universitatea din Bucureşti;
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
GOLU Florinda Tinella
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Psihologie
Locul SusţineriiAmfiteatrul Stoian din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Data şi ora15 iunie 2015, ora 12
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePERSPECTIVE SOCIALE ÎN DINAMICA DEZVOLTĂRII UMANE
Componenţa ComisieiProf. dr. BĂBAN Adriana - Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca;
Prof.dr. SZAMOSKÖZI Ştefan - Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca;
Prof. dr. Mitrofan Neculai - Universitatea din Bucureşti;
Prof. dr. Iliescu Dragoş - Universitatea din Bucureşti;
Prof. dr. Verza Emil - Universitatea din Bucureşti;
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
[table “37” not found /]
Nume
şi Prenume
CHEVAL Sorin
Universitatea la care este titularAdministraţia Naţională de Meteorologie, Bucureşti
Domeniul
Ştiinţele Pământului
Locul SusţineriiSala CICADIT a Facultăţii de Geografie
Data şi ora25 aprilie 2015, ora 10
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePROGRESE ÎN CERCETAREA CLIMATULUI URBAN ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Componenţa ComisieiProf. dr. APOSTOL Liviu - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"din Iaşi;
Prof.dr. VESPREMEANU Emil - Universitatea din Bucureşti;
Prof. dr. IRIMUŞ Aurel - Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca
Prof. dr. URDEA Petre - Universitatea de Vest din Timişoara (membru supleant)
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
ŢOP Dănuţ Cristian
Universitatea la care este titularUniversitatea "Valahia" din Târgovişte
Domeniul
Drept
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Drept
Data şi ora15 aprilie 2015, ora 14
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareEVOLUŢIA DREPTULUI MUNCII ŞI A DREPTULUI SECURITĂŢII SOCIALE ÎN CONTEXTUL DREPTULUI SOCIAL EUROPEAN
Componenţa ComisieiProf. dr. VEDINAŞ Verginia -Universitatea din Bucureşti;
Prof. dr. COSTEA Claudia Ana- Universitatea din Bucureşti;
Prof. dr. ŢICLEA Alexandru- Universitatea "Ecologică" di Bucureşti;
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
PEPTENATU Daniel
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Geografie
Locul SusţineriiAmfiteatrul Vâlsan, facultatea de Geografie, Universitaea din Bucureşti
Data şi ora09 aprilie 2015, ora 8.30
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareINTEGRATED ANALYSIS, ADVANCED MODELLING AND MANAGEMENT OF THE TERRITORY
Componenţa ComisieiProf. dr. IAŢU Corneliu -Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi;
Prof. dr. POPA Nicolae- Universitatea de Vest din Timişoara;
Prof. dr. COCEAN Pompei - Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca;
Prof. dr. IRIMUŞ Aurel - Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (membru supleant)
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
NEDELEA Alexandru
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Geografie
Locul SusţineriiSala LG 1 a Facultăţii de Geografie
Data şi ora06 aprilie 2015, ora 11
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare-
Componenţa ComisieiProf. dr. IONIŢĂ Ion -Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi;
Prof. dr. BĂLTEANU Dan - Academia Română;
Prof. dr. PETREA DĂNUŢ- Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca;
Prof.dr. RĂDOANE Maria - Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava (membru supleant)
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
BANDOC Georgeta
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Geografie
Locul SusţineriiSala LG1, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti
Data şi ora06 aprilie 2015, ora 09
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareTheoretical and methodological framework for interdisciplinary approaches in geography
Componenţa ComisieiProf. dr. PETREA Dănuţ -Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca;
Prof. dr. RUSU Eugen - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi;
Prof. dr. URDEA Petre - Universitatea de Vest din Timişoara;
Prof. dr. IONIŢĂ Ion - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (membru supleant)
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
CIOCAN Cristinel
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Filosofie
Locul SusţineriiŞcoala doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” SD-SITT-CESI, Str. Mihail Moxa, nr. 5, Sector 1, Bucureşti
Data şi ora06 martie 2015, ora 17
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareExistență și finitudine, corporalitate și afectivitate: antropologia filozofică în fenomenologia germană și franceză (Existence and Finitude, Embodiment and Affectivity: Philosophical Anthropology
in German and French Phenomenology)
Componenţa ComisieiProf. dr. Virgil CIOMOȘ (Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca);
Prof. dr. Ștefan AFLOROAEI (Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași);
Lect. dr. habil. Florin LOBONȚ (Universitatea de Vest din Timișoara)
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
POPA Mihai Emilian
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Ştiinţele Pămantului
Locul SusţineriiAmfiteatrul 2A (clădirea din Bd, Bălcescu, nr.1)
Data şi ora06 martie 2015, ora 13
Titlu teză / Direcţii principale de cercetarePaleobotany, terrestrial ecosystems and coal: case studies from Greenland, Europe and Asia
Componenţa ComisieiProf. dr. BUCUR Ioan -Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca;
Cp.I dr. PANIN Nicolae- Academia Română;
Prof. dr. BRÂNZILĂ Mihai- Universitatea "Al. I. Cuza din Iaşi"
Prof.dr. BACIU Călin - Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca
(membru supleant)
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
PAVEL Eugen
Universitatea la care este titularInstitutul de Lingvistică şi Istorie Literară "Sextil Puşcariu" al Academiei Române
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Litere
Data şi ora05 martie 2015, ora 13
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare-
Componenţa ComisieiProf. dr. BRÂNCUŞ Grigore -Universitatea din Bucureşti;
Prof.dr. CHIVU Gheorghe- Universitatea din Bucureşti;
Prof. dr. GAFTON Alexandru- Universitatea "Al. I. Cuza din Iaşi"
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
VESPREMEANU STROE Ionuţ Alfred
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Ştiinţele pământului
Locul SusţineriiAmfiteatrul George Vâlsan din cadrul facutăţii de Geografie
Data şi ora12 ianuarie 2015, ora 10
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareNoi progrese în geomorfologia costieră și permafrostul montan
( New progress in coastal geomorphology and permafrost research)
Componenţa ComisieiProf. dr. IONIŢĂ Ion - Universitatea "Al.I. Cuza"din Iaşi;
Prof. dr. UDREA Petre-Universitatea de Vest din Timişoara;
Prof. dr. RĂDOANE Maria-Universitatea "Ştefan cel Mare" din
Suceava
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare

Nume
şi Prenume
VLĂDUŢESCU Ştefan
Universitatea la care este titularUniversitatea din Craiova
Domeniul
Sociologie ,Ştiinţe Politice şi Administrative
Locul SusţineriiSala 416, la sediul Şcolii Doctorale - Ştiinţe ale Comunicării, din str. Academiei, nr.14, sect.1
Data şi ora12 decembrie 2014, ora 11
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare
Componenţa ComisieiProf. dr. COMAN Mihai - Universitatea din Bucureşti;
Prof. dr. RAD Ilie-Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca
Prof. dr. BRATOSIN Ştefan-Universite Paul Valery -Monpeilier 3
Rezumatul tezeiRezumatul tezei engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare

Nume
şi Prenume
DINU Petrişor Liviu
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Informatică
Locul SusţineriiSala 5, Facultatea de Matematică şi Informatică
Data şi ora9 decembrie 2014, ora 13
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareSIMILARITY AND DECISION PROBLEMS IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS
Componenţa ComisieiProf. dr. TUFIŞ Dan - Academia Română;
Prof. dr. TRĂUŞAN MATU Ştefan-Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
Prof. dr. CRISTEA Dan-Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză şi Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
SĂSĂUJAN Mihail Simion
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Teologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Teologie Ortodoxă, Str. Sf. Ecaterina, Nr. 2.
Data şi ora9 decembrie 2014, ora 10
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare
Componenţa ComisieiPr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb, Facultatea de Teologie
Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr, Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. univ. dr. Paul Brusanowski, Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
BENGA Daniel
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Teologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultății de Teologie Ortodoxă, Str. Sf. Ecaterina, Nr. 2.
Data şi ora9 decembrie 2014, ora 12
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare
Componenţa ComisieiPr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr, Universitatea Lucian Blaga din
Sibiu.
Pr. Prof. Dr. Ioan Vasile Leb, Universitatea Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca.
Prof. Dr. Paul Brusanowski, Universitatea Lucian Blaga din
Sibiu.
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
MEIŢĂ Vasile
Universitatea la care este titularInstitul Naţional de Cercetare -Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" -Bucureşti
Domeniul
Geografie
Locul SusţineriiCentrul Interdisciplinar de Cercetari Avansate asupra Dinamicii Teritoriale
Data şi ora31 octombrie 2014, ora 10
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareMetamorfozele spaţiului deltaic (Metamorphoses of the delta space)
Componenţa Comisieiprof.dr.Bica Smaranda - Universitatea "Politehnica" din Bucureşti;
prof.dr. Enache Mircea - John Hopkins University-Baltimore, Maryland;
prof.dr. Ianoş Ioan - Universitatea din Bucureşti;
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
VĂTĂMAN Dan
Universitatea la care este titularUniversitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti
Domeniul
Istorie
Locul SusţineriiSala 303 (Etaj 3) a Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii din Bucureşti
Data şi ora23 septembrie 2014, ora 11
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare
Componenţa Comisieiprof.dr.RETEGAN Mihai - Universitatea din Bucureşti;
prof.dr. ONIŞORU Gheorghe - Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava;
prof.dr. ETIENE Criqui - Centrul European Nancy al Universităţii Lorraine, Franţa;
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
COMĂNESCU Laura Georgiana
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Geografie
Locul SusţineriiAmfiteatrul George Vâlsan -al Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti
Data şi ora09 septembrie 2014, ora 10
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare
Componenţa Comisieiprof.dr.OLARU Martin - Universitatea de Vest din Timişoara;
prof.dr. PETREA Dănuţ - Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca;
prof.dr. IRIMUŞ Ioan Aurel - Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca;
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
NEAGU Teodora Monica
Universitatea la care este titularInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomediacale "Victor Babeş"din Bucureşti
Domeniul
Biologie şi biochimie
Locul SusţineriiAmfiteatrul Voinov - Facultatea de Biologie (Spaiul Independenţei 93-95, Bucureşti)
Data şi ora12 septembrie 2014, ora 14
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareValorificarea răspunsului imun - noi incursiuni în diagnosticul şi abordările terapeutice ale bolilor majore

Componenţa Comisieiprof.dr.PETRESCU Ştefana -Academia Română
prof.dr. COSTACHE Marieta - Universitatea din Bucureşti
prof.dr. CARASEVICI Eugen - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
PREDA Constantin
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Teologie
Locul SusţineriiSala T.M. a Facultăţii de Teologie Ortodoxă
Data şi ora22 iulie 2014 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetareModelul comunităţii apostolice în sumarele narative din Faptele Apostolilor 1-5
Componenţa Comisieiprof.dr.MIHOC Vasile - Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu
prof.dr. TOFANĂ Stelian - Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca
prof.dr. SEMEN Petre - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"din Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
ANDREESCU Gabriel
Universitatea la care este titularScoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative
Domeniul
Sociologie, Ştiinţe Politice şi Administrative
Locul SusţineriiSala de Consiliu (AGORA) la sediul FSPUB din str. Spiru Haret, nr.8
Data şi ora24 iunie 2014 ora 15:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare__
Componenţa Comisieiprof.dr.Lavinia Stan - Associate Professor Department of Political Science St. Francis Xavier University Nova Scotia, B2G 2W5, Canada
Prof. dr. Adrian Liviu Ivan, Catedra de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Prof. dr. Ioan Horga - Universitatea di Oradea
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
ARDELEANU Constantin
Universitatea la care este titularUniversitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
Domeniul
Istorie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Istorie
Data şi ora17 iunie 2014 ora 10:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare__
Componenţa Comisieiprof.dr.HARLAFTIS Gelina - Ionian University, Grecia
prof.dr. CAZAN Ileana - Institutul de Istorie "Nicolae Iorga"din Bucureşti
prof.dr. MURGESCU Bogdan - Universitatea din Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
IOJA Cristinel
Universitatea la care este titularUniversitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
Domeniul
Teologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Teologie Orodoxă, Universitatea din Bucureşti
Data şi ora07 mai 2014 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare DEZVOLTAREA DOGMATICII ÎN TEOLOGIA ORTODOXĂ ROMÂNEASCĂ. ISTORIC ŞI ACTUALITATE
Componenţa Comisieiprof.dr.BUCHIU Ştefan - Universitatea din Bucureşti
prof.dr.BEL Valer- Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj Napoca
prof.dr. TULCAN Ioan-Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
prof.dr.Achimescu Nicolae-Universitatea din Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul susținerii tezei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
LEMENI Nicolae Adrian
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
Domeniul
Teologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Teologie Orodoxă, Universitatea din Bucureşti
Data şi ora07 mai 2014 ora 09:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare RELAŢIA DINTRE TEOLOGIE, FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢĂ ÎN CONTEXTUL ACTUAL
Componenţa Comisieiprof.dr.ACHIMESCU Nicolae-Universitatea din Bucureşti
prof.dr.BUCHIU Ştefan- Universitatea din Buucreşti
prof.dr. TULCAN Ioan-Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
prof.dr.BEL Valer-Universitatea "Babeş-Bolyai"din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
FLOREA Silvia
Universitatea la care este titularUniversitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Pitar-Moş 7-13, Universitatea din Bucureşti
Data şi ora08 mai 2014 ora 09:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare THE POLITICS OF GLOBAL ENGLISH: LANGUAGE,
LITERATURE AND EDUCATION
Componenţa Comisieiprof.dr.BOLDEA Iulian - Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş,
prof.dr. MIHĂILĂ Rodica - Universitatea din Bucureşti;
prof.dr.PRAISLER Michaela- Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul susţinerii tezei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
COPOSESCU Liliana Rodica
Universitatea la care este titularUniversitatea "Transilvania" din Braşov
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (sediul Pitar-Moş 7-13), a Universităţii din Bucureşti
Data şi ora11 aprilie 2014 ora 09:30
Titlu tezăSocial Interactions in Intercultural Encounters
Componenţa Comisieiprof.dr. CORNILESCU Alexandra-Universitatea din Bucureşti;
prof.dr.OLTEAN Ştefan - Universitatea "Babeş-Bolyai"din Cluj-Napoca,
prof.dr. DIMITRIU Rodica- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi;
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul susţinerii tezei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
NEACŞU Elvira Adriana
Universitatea la care este titularUniversitatea din Craiova
Domeniul
Filosofie
Locul SusţineriiSala nr. 8 a Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Data şi ora31 martie 2014 ora 12:00
Titlu teză _
Componenţa Comisieiprof.dr.BIRIŞ Ioan - Universitatea de Vest din Timişoara,
prof.dr.RÂMBU Nicolae - Universitatea "Al.I. Cuza"din Iaşi;
prof.dr.VIEILLARD BARON Jean Louis- Universitatea din Poitiers;
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport susţinere teză abilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
DIACONU Nicoleta
Universitatea la care este titularAcademia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"din Bucureşti
Domeniul
Drept
Locul SusţineriiSala de consiliu a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti
Data şi ora10 martie 2014 ora 15:00
Titlu tezăDREPTUL NAŢIONAL ÎN CONTEXTUL EXIGENŢELOR JURIDICE EUROPENE
Componenţa Comisieiprof.dr.VEDINAŞ Verginia - Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
prof.dr.DUŢU Mircea - Academia Română;
prof.dr.FUEREA Augustin- Universitatea "Nicolae Titulescu"din Bucureşti;
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport susţinere teză abilitare Raportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
SĂFTOIU Răzvan Georgian
Universitatea la care este titularUniversitatea "Transilvania" din Braşov
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti
Data şi ora27 februarie 2014 ora 15:00
Titlu tezăTipare interacţionale
în limba română actuală
Componenţa Comisieiprof.dr. Gafton Alexandru-Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"din Iaşi
prof.dr.Zafiu Rodica - Universitatea din Bucureşti,
prof.dr. Chivu Gheorghe- Universitatea din Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport susţinere teză abilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
RĂDULEŢU Sebastian Radu Iulian
Universitatea la care este titularUniversitatea din Craiova
Domeniul
Drept
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti
Data şi ora12 februarie 2014 ora 17:00
Titlu teză-
Componenţa Comisieiprof.dr. Emil Bălan-Şcoala Naţională de Studii politice şi administrative din Bucureşti
prof.dr.Gheorghe Popa - Academia de Poliţie"Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti,
prof.dr.Tudorel Toader- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi,
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport susţinere teză abilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
GÎRLEŞTEANU George Liviu
Universitatea la care este titularUniversitatea din Craiova
Domeniul
Drept
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti
Data şi ora12 februarie 2014 ora 16:00
Titlu teză-
Componenţa Comisieiprof.dr. Emil Bălan-Şcoala Naţională de Studii politice şi administrative din Bucureşti
prof.dr.Gheorghe Popa - Academia de Poliţie"Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti,
prof.dr.Tudorel Toader- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi,
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport susţinere teză abilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
IANCU Elena Ana
Universitatea la care este titularUniversitatea "Agora" din Oradea
Domeniul
Drept
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti
Data şi ora12 februarie 2014 ora 15:00
Titlu tezăMETODE MODERNE DE IDENTIFICARE CRIMINALISTICĂ
Componenţa Comisieiprof.dr.Gheorghe Popa - Academia de Poliţie"Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti,
prof.dr.Tudorel Toader- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi,
prof.dr.Viorel Paşca- Universitatea de Vest din Timişoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport susţinere teză abilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume şi Prenume PETRIŞOR Alexandru Ionuţ
Universitatea la care este titularUniversitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti
Domeniul
Arhitectură
Locul SusţineriiSala POSDRU - subsol Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti
Data şi ora20 februarie 2014 ora 09:00
Titlu tezăAplicarea metodelor spaţial-cantitative în studiul dinamicii relaţiilor dintre sistemele socio-economice şi cele naturale (Application of spatial quantitative methods to study the dynamics of relations between socioeconomic and natural systems)
Componenţa Comisieiprof. dr. GOELER Daniel - Universitatea din Bamberg, Germania
prof. dr. BICA Smaranda- Universitatea Politehnică din Timişoara
prof. dr. COSTACHE Marieta- Universitatea din Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Verificarea indeplinirii standardului
Verificarea indeplinirii standardului
Raport susţinere teză abilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
ILIE Rodica Maria
Universitatea la care este titularUniversitatea "Transilvania" din Braşov, Facultatea de Litere
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiCatedra de Limba şi Literatura Franceză din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti
Data şi ora03 februarie 2014 ora 09:00
Titlu tezăTEORIA SI PRACTICA EXPLORĂRII LITERATURII SECOLULUI XX.
DISCURSURI MODERNE SI CONTEMPORANE ÎNTRE LEGITIMAREA
IDENTITARĂ SI SPIRITUL EUROPEAN
Componenţa Comisieiprof.dr.Diaconu Mircea - Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava
prof.dr.BOLDEA Iulian- Universitatea "Petru Maior", Târgu Mureş
prof.dr.Manolache Gheorghe- Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susţinerii Tezei de AbilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
TERIAN Andrei
Universitatea la care este titularUniversitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte
Domeniul
Filologie
Locul SusţineriiSala de consiliu a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti
Data şi ora03 februarie 2014 ora 12:00
Titlu tezăCRITICA LITERARĂ ROMÂNESCĂ ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL
Componenţa Comisieiprof.dr.Diaconu Mircea - Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava
prof.dr.Bodiu Andrei - Universitatea "Transilvania", Braşov
prof.dr.Papadima Liviu- Universitatea din Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Rezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport sustinere teza abilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
IONIŢĂ Petre
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie, Departamentul de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză
Domeniul
Chimie
Locul SusţineriiAmfiteatrul P2, Corp A, Et.1, Facultatea de Chimie, Panduri 90-92, Bucureşti
Data şi ora09 octombrie 2013
ora 10:00
Titlu tezăMULTIFUNCTIONAL ORGANIC FREE RADICALS
Componenţa Comisieiprof.dr.Annette Rompel - Universitatea din Viena, Austria
prof.dr.Claudiu Supuran - Universitatea din Florenţa, Italia
prof.dr.Ion Grosu - Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, România
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor Cmed
Verificarea indeplinirii standardului P
Verificarea indeplinirii standardului Smed
Raport susţinere teză abilitareRaportul comisiei de abilitare
Nume
şi Prenume
DERER Anca
Universitatea la care este titularUniversitatea de Arhitectura şi Urbanism "Ion Mincu" - Buucreşti<
Domeniul
Arhitectură
Locul SusţineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti
Data şi ora13 septembrie 2013
ora 08:00
Titlu tezăTOWARDS THE INCORPOREAL BEING OF BUILT HERITAGE FOR A REFINED CULTURAL EVALUATION PROCESS
Componenţa Comisieiprof.dr.arh. Smaranda Bica
prof.dr.arh.Adriana Matei
prof.dr.arh.Constantin Spiridonidis
Rezumatul tezeiRezumat teza abilitare
Lista publicaţiilorLista publicatiilor
Fişa de verificare a standardelor minimaleStandarde minimale
Raportul susţinerii tezei abilitare Raportul comisiei de abilitare