• Doctoranzii bursieri înscrişi  la forma cu frecvenţă se pot transfera la forma fără frecvenţă, cu pierderea bursei şi decalarea corespunzătoare a termenelor pentru susţinerea examenelor, a referatelor şi a tezei de doctorat.  Cererea de transfer, avizată de către conducătorul ştiinţific, este aprobată de Rector.
  • Transferul în cadrul doctoratului se poate face şi la un alt conducător ştiinţific, în următoarele situaţii: în caz de deces al conducătorului, în situaţia în care acesta devine indisponibil pentru o perioadă mai mare de un an sau din alte motive. Transferul se face numai în cadrul aceluiaşi domeniu, pe baza unei cereri adresate Rectorului, având avizul noului conducător şi al consiliului facultăţii. 

 În cazul în care transferul doctorandului are loc de la o instituţie la alta, pe lângă condiţiile de mai sus, este necesară şi aprobarea conducerilor ambelor instituţii.

 Pentru toate situaţiile de mai sus, doctorandul face o singură CERERE adresată Rectorului, pe care va lua  TOATE avizele şi aprobările necesare.