Doctoratul se poate întrerupe pe motive temeinice cu acordul conducătorului de doctorat şi cu aprobarea rectorului. Perioadele de întrerupere cumulate nu pot depăşi 2 ani.        

 Durata desfăşurării doctoratului se decalează în caz de întrerupere, corespunzător cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate de conducerea I.O.D.

 În mod excepţional, în perioadele  cumulate de concediu efectuate pentru sarcină, lăuzie, creşterea şi  îngrijirea copilului, activităţile de doctorat se pot întrerupe, la cerere, pentru cel mult 3 ani.

Pe durata întreruperii programului de pregătire, doctoranzilor de la forma cu frecvenţă li se suspendă  bursa.