Examenele  sau  referatele  de  cercetare  care  sunt  similare  cu  cele  sustinute  in  cadrul  unui  program   de  studii  aprofundate  sau  de  master  de  catre  doctorand,  pot  fi  echivalate  de  catre  rector,  la  solocitarea  doctorandului,  cu  acordul  conducatorului  de  doctorat.

  • Doctorandul  va  face  o  cerere  catre  rector  in  care  va  solicita  echivalarea  examenului/referatului,  mentionand  tema  ascestuia  asa  cum  figureaza  in  planul  individual  de  pregatire,  cu  examenul/referatul  sustinut  in  cadrul  programului  de studii  aprofundate  sau  de  master.  La  cerere  va  anexa  o  copie  xerox  a  diplomei  respective  si  a  foii  matricole.
  •  Conducatorul  de  doctorat  va  aviza  cererea,  mentionand  calificativul  cu  care  echivaleaza  examenul/referatul (foarte  bine  sau  bine).
  •  Cererea  este  apoi   aprobata  de  rector.