Doctoratul se poate organiza si in cotutela. Doctorandul in cotutela isi desfasoara activitatea sub indrumarea concomitenta a unui conducator de doctorat din Romania si a unui conducator de doctorat dintr-o alta tara, pe baza unui acord scris intre institutiile organizatoare implicate (IOD).

Acordul stipuleaza cerintele organizarii si desfasurarii doctoratului in fiecare dintre cele doua IOD, in concordanta cu rolul pe care il are in cotutela si cu legislatia specifica din fiecare tara.

Acordul  stipuleaza  recunoasterea  reciproca  a  titlului  stiintific  de doctor  de catre  ministerele  de  resort  din  cele  doua  tari,  pe  baza  competentelor  acestora  si  in  conformitate  cu  prevederile  legale  din  fiecare  tara.

In  domenii  stiintifice  interdisciplinare,  doctoratul  in  cotutela  se  poate  desfasura  si  sub  indrumarea  a doi  conducatori  de  doctorat  din  tara. In  acest caz,  prevederile  de  mai  sus  se  adapteaza  in  mod  corespunzator.

IOD  care inmatriculeaza  initial  doctorandul si  conducatorul  de doctorat   apartinand  acestei  IOD  vor  avea    rolul  principal  in  organizarea  si  desfasurarea  doctoratului, iar  IOD  care  participa  in  cotutela are  rol  secundar.

Din  comisiile  de  examinare  pot  face  parte  si reprezentanti  ai  IOD  secundare  sau  coparticipante  la  doctorat.

Teza  de  doctorat  se va  depune  la  IOD  la  care  urmeaza  sa  se  sustina  public,  in  concordanta  cu  decizia  celor  doi  conducatori  de  doctorat.

Comisia  pentru  sustinerea  publica  a tezei  de  doctorat  va  cuprinde  reprezentanti  ai ambelor  IOD.  Presedintele  comisiei   este  un  reprezentant  al  conducerii  IOD  care  organizeaza  sustinerea  publica  a  tezei  de  doctorat.

Pentru informatii suplimentare va adresati la biroul relatii externe.