FORMA CU FRECVENTA

Numarul locurilor cu bursa este stabilit anual de MEN .

Bursa de doctorat are durata de cel mult 4 ani, respectiv pina la sustinerea tezei de doctorat. Durata programului de pragatire, respectiv a perioadei de elaborare a tezei de doctorat, este cel mult 2 ani.

La aceasta forma de doctorat, structura programului de pregatire cuprinde, pe linga sustinerea a cel putin 3 examene si a cel putin 3 referate, frecventarea a minimum 4 cursuri si a seminariilor aferente acestor cursuri, precum si promovarea examenelor la cursurile respective.

Bursa de doctorat este egala cu salariul brut de preparator sau asistent universitar, in functie de indeplinirea de catre doctorand a conditiilor de vechime  cerute de lege pentru aceste functii didactice.

Pe toata durata activitatii doctorandul bursier beneficiaza de recunoasterea vechimii in munca si in specialitate, de alte drepturi si obligatii ce revin salariatului, precum si de dreptul de a desfasura activitati didactice prin cumul sau prin plata cu ora, in limita a cel mult jumatate din norma unui asistent universitar.

Contributiile la asigurarile sociale si ajutorul de somaj se platesc lunar de catre institutia la care sunt inmatriculatii doctoranzii.

Bursa se acorda, cu exceptia perioadelor de intreruperi aprobate de catre rector, pentru fiecare an calendaristic al programului de doctorat.

Doctoranzii de la forma cu frecventa se pot transfera la forma fara frecventa, cu pierderea bursei si cu decalarea corespunzatoare a termenelor de sustinere a examenelor, referatelor si a  tezei de doctorat.

Dupa sustinerea tezei de doctorat, Universitatea va elibera doctorandului o adeverinta care sa ateste ca perioada in care acesta a urmat programul de pregatire la forma cu frecventa constituie vechime in munca si in specialitate.